Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

B, so23
baan 112, 129, 136, 199, 234, 243, 261, 264, 488, 490, 513, 686, 722, mo72, mo73, ve85
baanvak 264, mo73
baar 296, 401, 560
baard 386
baarde 220
baarlijk 571
baarlijke 533
baart 122
babbelen 224, 343
Babel 654
baby so22
Babylon 638
bakboord 653
baken 411, 572, 654, 728
bakent 656
bakken 329
bakkersoven 695
baksteen 417
bal 327, 644(2x), bu40(2x)
balancerend 653
balans 268, 558, 570
balk 473
balken 192
balkondeur 585
balkt 384
ballade 538
ballet 553
balletmeester 680
balling 521
BALLINGSCHAP 499
ballingschap 515, 638
ballonnen 699
bamboe 375
ban 540, 598

bande 6

banen 72, 451, 549, 583, 587, 631, 691

banjeren 649

bank 308, 600, 622

banken 118

banling 113

banneling 525
bar 498, 704
BĀRĀ 649
barbaar 619
barbaars 668
barkas 286
barnsteen 525
barre 281, 522, 525, 544
bars 513(2x)
barst 581
Basel 687
Baseler 687
basement 461
basstem 620
bastion 657
baten so20
bazalt 168, 174, 300, 397, 521, 545, 704
bazaltdijk 652
bazalten 383
bazuinen 198, 335
be 423
beamende 277
beangste 690
bed 217, 295, 308, 314, 360, 585, 713
bedaard 666
bedacht 174, 582, 584, 595, 630, 715
bedachte 571
bedaren 95
bedauwd 88, 271
beddelaken 145
beddetijk 122
bedeesd so28
bedekte 463
bedelaar 666, ho70
bedelman 419
bedenk 541, so33
bedenken 419
bederf 219
bedil 395
bedisselen 637
bedoelt 582
bedolven 255
bedreven 618
bedrijf 178, 389
bedrijvigheid 343
bedroefdheid 548
bedroppeld 88
beducht 635
beduid 316
beef 658
beeft 78, 250
beek 104, 289, 315, mo65, ve87
beekval 306
beeld 10, 47, 64, 98, 233, 507, 588, ve103
beelden 75
beeldhouwer 480
beeldje 349
beeltenis 548
been 417, 440
beer 146(2x)
Beer 228(2x)
beest 126, 609, 621, kw33
beestenhorde so12
beet 318
begaan 112, 484, 505
begaf 69, 464, 665, kw63
begeeft 252
begenadigdheid 96
begeven 264, 438, bu8, mo73
begin 39, 78, 507, 603, 659, 700, ve85
BEGINNE 396
beginne 396, 571
beginnen 15, 125, 306, 655, 671
beginsel 120
begint 47(2x), 137, 145, 294, 305, 322, 353, 359, 588, 602, 682(2x), 698
begon 25, 136, 257, 401, 559, 601, 607, 638, 713
begonnen 127, 554, 629, 654
BEGRAFENIS 269, 401
begraven 277
begrensd 634
begrepen 7
begrijp so33
begrijpen 332, 612
begrijpt 125, 315, 683(4x)
begrìjpt 631

begrip 612, 695
begroeid 240
begroet 393
behaaglijk 183, 395
behaal 505
behaald 545, 555, 651
behalen 58, 514
beheerd 175, 729
beheerst 23
behield kw17
behoed 125
behoede 215
behoedt 378, 502
behoedzaam 12, 462
behoef 39
behoeven 56
behoord 6
behoort so22
behoren 628
behoud 337, 628
behouden 614
behouwen 628
beiaardier 81
beide/beider zie vvw
beitel 99, 704
bek 379
beken 247, 550
BEKENTENIS 717

beker 464, 520

bekkeneel 205

beklemmend 85, 690, ve103

bekommernis 389

bekopen 317

bekoren 611

bekwaam 267

bekwamen 725

bel 30, 392, 463

belaagd 256, 416

beladen 26, 73

belagen 253

beland 585
belanden 55

beleden 7, 150, 266
belegen 700
beleid 462
belettering 465
beleven 700
belijden 294, 359
belijdenis bu15
belijdt 321, 344
belletrom 138
beloften 43
beloken 78, 271, 607
beloofd ve53
BELOOFDE 699
beloofde 261, 385
beloopen bu51
beluist'ren 78
beluste kw33
bemerkt 582, 630, 657
beminnen 49
bemoste 523
ben zie vvw
benàd'ren bu43
beneden 15(2x), 29, 232(5x), 288, 367, 560
benedendijks 478
BENEDICTIJN 616
benen 479
bent 687, so12
bepaal so28
bepaald 100
bepakt mo27
beraad 47, 353, 483, 652
beraamd 461, 525
berecht so27
bereid 430, 463, 655
bereiden 722
bereik 122, 311, 581
bereike 411
bereiken 489, 547, 681
bereikt 509, 705
bereikten 261
berekenend 525
berekening 485
bereklauw 485
berekuil 487
BEREŠIT 649
berg 240, 593, 642
bergaf 640
bergarend 229
bergbeken 385
bergen 15, 58, 241, 256(2x), 315, 320, 383, 454, 516, 545, 627, 629, 670, 717
berggehucht 560
bergland 381
berg-op 637
bergpad 560
bergpad mo65
bergstok 630
bergt 25, 347
bergtocht 580
bergtouw 556
bergwand 464, 513
BERGWERELD 670
BERICHT 520
bericht 615, 635, 695
berijden 722
berijpt 683
berken 669
bermen 550(2x)
beroerd so12
beroete kw48
berooid 76, 113, 463
berouw 172, 230
Bert so13(2x)
bescherm 526, 727
BESCHERMER 720
beschermer 250, 523
beschijnen 221
beschijnt 675
beschoren 17, 71, bu31
beschot 314
beschreid 548, 637
beschreiden 141
beschreven 107, 206, 447
beschrijving 630
beschroomd 411, 582
beschut 497
beschuttend 30
besef 582, 630, 660
beseffen 637, ve87
beseffend 572
beseft 71, 471, 727
beslaan 264, 613, mo73
beslaande 497
beslaat 558, 706, 715, mo27
beslag 484
beslagen 61, 620
beslecht 119, 223
beslissing 556
besloten 18, 23, 100, 416, 567, 581
beslotenheid 25
besluit 34, 463, 464
besluiting 42
bespant 513(2x)
bespat 537, 604
bespeeld 47, 50
bespied ve51
besponnen 127
bespringen bu8
besprongen 28
best 247, 498, 659, 687
besta 452, 536, 593
bestaan 112, 121, 126, 146, 217(2x), 228, 237, 240, 379, 420, 430, 497, 602, 629, 630
bestaarde 300
bestaat 465, 541, 637
bestáát 660
bestand 488, bu31, ar21
beste 90, 120, 126, 586, 659(2x)
bestek 634
besteld 601
besterven 63
bestijgt ar22
bestond 180, 384
bestormt 75
bestoven 6, 65
bestrijkt 660
bestuurt 100
betaalt 651
betalen 570
betekenis 631
betekent 130
beter 440 (2x), 635, 638, 718, so20
Bethlehem 330
beton 485
betonblok 400
betoverd 599
betraden 72
betreden 64
betreed 583, so28
betreedt 287
betrekt 701
betrest 248
betrokken 654, 691
Betty 144
beturend 617
beturende 111
betwijfelen 479
beurt 119, 122
beval 317
bevalt 704
bevangen 65
bevat 150, 425, 585, 682
bevatten 69
beveerd 715
beveiligd 321, 344
bevel 690
bevelen 655, ve89
beven 10, 16, 65, 268, 353, 588
bevend 24, 123, 279, 522, 622, 637
bevende 306, 389
bevlaagd 332
bevlogen 89
bevolken 421
bevolkt 411, 485
bevonden 418
bevracht 44, 215, 217, 435
bevrachte 75, 382
bevrachtten 112
bevredigd ve85
bevredigden 147
bevreemd 622
bevreesd 389(3x), 393, 434, 464, 727, ve87
bevriezen 473
bevrijd 18, 25, 262, 532, 549, 572, 581, 646
bevrijde 160
bevrijden 189, 217, 293
bevrijdenis bu15
bevrijding 628
bevrijdt 39
bevroedt 465
bevrucht 206
bevruchting 26
bewaard 29, 707, 709
bewaarde 43, bu51
bewaarden 33
bewaart 215, 631
bewaasd 95
bewaren 397, 567
beweegt 148, 242, 561
beweende 707
bewees 461
beweest kw15
bewegen 18, 19, 442, mo24(2x)
bewegend 15, 61, 324
beweging 586
bewezen 277
bewind 464, 524
bewogen 9, 11, 62(2x), 74, 95, 461, 493, 558, 679
bewoog 19, 81, 140, 234, 542, ve87
bezat 366
bezaten 619
bezegeling 463
bezem 219
bezet 597, 601, mo24
bezie 128(2x)
bezield bu43, kw17
bezielt 18
bezig 7, 157, 403, 415, 538, 583, 593
bezijden 41, 620
bezin 75
bezinnen 49
bezint 48
bezit 47, 100, 522, 596, ve87
bezocht 366
bezoek 343
bezoeker so20
bezon 461
bezwaarde 57
bezwaren so23
bezwerend 516
bezwerende 569
bid 206, 502, 541, 586
bidden 258
bidt 331
BIECHT 120
bieden 524
biedt 422, mo27, ho68
bies ve53
bij zie vvw
bijbels 121, 125
bijeen 34, 465, 700
BIJEN 75
bijen 26, 75, 205, 240, 280, 550, 561
bijenboek 627
bijenvolk 617
bijgebleven 50, 438
bijkomstig 204
bijlagen 585
bijna 178, 565, 599, 614, 629, 630
bijnaam 722
bijschenkt 639
bijt 291, 292, 314, 506
bijtijden 550, 552, 579, 609, 681
bijve 53, 85, 89(2x)
bijwoner 487
bijwoners 554
binden ar27
bindt 47
binnen zie vvw
binnendoor 581
binnengaat 643
binnengedaald 645

binnenin 678, ve85
binnenscharrelend 666
binnenskamers 531

binnenstad 452, 579, 698
binnentreedt 581
binnentrok 616
binten 49, 219, ve103
BIOGRAFISCH I 472
BIOGRAFISCH II 473
BIOGRAFISCH III 476
BIOGRAFISCH IV 477
bitter 58, 81(2x), 155, 191, 222, 253, 299
bittere 221, 253, 292, 362, 376, 483, 494, 505, 569(2x), 572, 600, 700
BITTERHEID 85
bitterkoude 476
bitterwild 99
bitterzoet 168, 216(3x)
bitt're 30, 224
blaas 108, 440(4x)
blaasbalg 620
blaaskwintet 580
blaast 286, 666, 670(2x)
blad 9, 10(2x), 13, 100, 107, 149, 267, 285, 453(2x), 465, 509, 557, 558, 617, 675, 682, ho20
bladen 288
bladeren (blaad'ren) 10, 42, 267, 308, 552, 714
bladerenboom 613
bladerenfronsels 324
bladgoud 668
bladzij 402, 461, 464, 700
blak 242
blank 102(2x), 138, mo72
blanke 100
blaten 382, 690(2x)
blatend 386, 522
blauw 63, 89, 100, 109, 111, 117, 124, 168, 251, 289, 323, 383, 401, 507, 622, 656, ho20
blauwe 164
blauwige 252
blauwt 76
blauwzwarte 562
blauw-zwarte 705
blij 687
blijdschap 507, 587
blijf/bleef zie vvw
blijkbaar 637
blijkt 718
blik 6, 56, 63, 71, 72, 94, 257, 620, 637
bliksem 301
bliksemflitsen 201
blind 292, 487, 491, 621, 644, 655, 708, ar22(4x)
BLINDE 113
blinde 47, 72, 113, 224, 465, 572, 628
blindelings 522, 559
blinder 167
blindlezen 725
blinken 51, 87, 187, 250, 323, bu51(2x), kw63
blinkende 48
blinkt 105
bloed 216, 392, 473, so12
bloeddrop 267
bloedend 346
bloedig 370
bloedklop 61
bloei 26, 65, 79(2x), 92, 107, 119
bloeide 7
bloeiden 6
bloeien 216, 237
bloeiend 6, 19, 24, 40(3x), 53, ho70
bloeiende 24
bloeikrans 550
bloeisel 56
bloeisels 109
bloeit 65, 420(2x)
bloem 9, 550(2x), bu43
BLOEM, J.C. bu54
bloemen 7, 42, 141, 240, 306, 315, 324, 334(2x), 336, 343, 349, 376, 401, 433, 454, 462, 496, 560, 643, 698
bloemengeur 326
bloemenhart 68
bloemenveld 721
bloemenwei 149, 271
bloemenweiden mo65
bloemgezicht 92
bloemkroon 13
bloesembomen 26, 683
bloesemende 100
bloesemregen 376
blok 461, 462, 463
blokken 449
blonde 213, 343
blonken bu51
bloot 50, 155, 178, 384, 472, 533
blote 317
blow 440(2x)
blozen 495(2x)
blozend 611
Blümlein 336
bocht 100, 439, 596
bode 119, 625
bodem 553, 641
bodemlagen 291
boeg 42, 90, 160, 197, 542, 671
boegbeeld 244, 416, 542, 572
boek 39, 211, 235, 321, 327, 343, 344, 636, 719
Boeke 144
boeken 364, ve89
boekenwanden 531
boeket 433
boer 425, 622
boerderij 308, 314, 366(2x)
boerenmenschen ve51
BOERENPLAATS 215
boerin 219
boers 627, 722
boerse 332, 401, 494
Boetzelaer 297
bogen 63, 87, 252, 290, 311
bokken 384
Bolwerck 587
bolwerk 656
bom 485
bomen 6, 15, 19, 324, 442, 477(3x)
Bomhoff 136
Bomhoff-van Rhijn 137
bondgenoot 23(4x), 520
BONDGENOOTSCHAP 450
bondgenoten 213
bonkte 219
bonte 223(2x), 692
bonzend 58, 630
bood 7, 23
boog 11, 12, 19, 61, 62, 68, 548, 667, bu40, ho44
boogschutter ho44
boom 18, 178, 320, 452, 482, 552(3x)
boombast 85
boomgaard 7
boord 204, 501(2x), 659
boort 482
boos 498
boot 44, 383
Boötes 476
bootsman 659
bord 121, 125, 214, 229
BORD 229
borden 227(2x), 601, so12
bordes 619
Boreas 694
boren 223
borend ve89
borgen 472
Bornhof 583, 584
Borysthenes 631
bos (bosch) 12, 27, 65, 223, 417, 442, bu54
bosje 349
bosrestaurant 618
bossen 64
bot 122, 463
boterspaantje 498
Boul' 227
boulevard kw30
bouquet 692
bourgeoisie so28
Boustrophèdon 633(2x)
bouw 10, 89
bouwde 11
bouwden 205
bouwen 9
bouwmateriaal 462
bouwt 192, 656
bouwvallig 628
boven zie vvw
bovenaan 336
bovenaards 18, 24
bovenaardse 203
bovenal 612
bovenmate 559, 610
bovenover 496
boventoon ho20
boze 495
bracht 124, 227, 336, 364, 483, 559, 644
brak 85, 283, 327, 353, 441, 490, 665, ve85
braken 414, bu21(2x)
brand 111, 361, 463, 596, 687
BRANDARIS 418
brandde 462
branden 291, 601
brandend 526
brandende 107
brandersstad 213
branding 78, 244, 292, 378, 418, 488, 513
brandingomvlaagde 280
brandingskam 162
brandingsslagen 253
brandmerk 474
brandnetels 485, 622
brandpunt 98
brandstapel 296
brandt 97, 100, 124, 463, 502, bu31
brauw 250
brede 599, 613
breder 85
breed 259
breedste 192
breek ho68
Breeklenkamp 622
breekt 240, 383, 485, 701, bu15, ho70
Breero 641
breken 11, 15, 247, 329, 385, 420, 488, 544, 671, 687, bu15
brekend 245
brem 689
breng 364
brengt 18, 201, 314, 580, so23
breuk 99
BRIEF 87, 143, 263, 356, 609, so12
brief 584, 615, 675
briefje 720(2x)
BRIEFKAART 503, 695
BRIEVEN 438
brillante 600
brilleglas 617
Briseïs 296
broden 305
broed 379
broeder 417(2x)
broeders 76, 195
broedsel 190, 395
brokkelig 289, 599
brommen 75
bron 25(2x), bu43
brons 424, 685, kw17
bronwater 307

BROOD 364, ho68
brood 23, 118, 160, 247, 259, 263, 266(3x), 306, 322, 323, 329(2x), 331, 357, 364(2x), 420(4x), 464, 473(2x), 479, 520, 556, 561, 673, 695, 697bu54, ho68, ho70
broodkorf 444
broos 34
broze 11

BRUG 651
brug 68, 100, 183, 269, 375(2x), 395, 542, 596

BRÜGGEN 616
Brüggen 616
brugwachter 542
bruid 495
bruiloft 240
bruiloftsmaaltijd 707
BRUILOFTSSPEL 669
bruine 666
bruisen 279
bruisend 197
bruisende 423
brulboei 159
brullende 621
brult 510
bui 93, 583
buide 461
buien 249, 504, 568
buig 183, 395, 537(2x), 679
buigen ve89
buigend 669
buigt 30, 51, 64
buitelen 107
buitelend 240
buiten zie vvw
buitenbusje 585
buitendeur 118
BUITENGAATS 501
buks 227
BULTENAAR 556

bultenaar 386
bultig mo27
bundel mo72
bundels 15
bunzing 121
burcht 657
burgers 586
burijn 99
BUXTEHUDE 335