Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

ga zie vvw gaan
gaaf 13, 25, 29, 76, 79, 125, 149, bu9
gaaft 267(4x)
gaaien mo30
gaan zie vvw
gaard 452(2x)
gaarde 72, 337, 452
gaarne 432
gaat zie vvw gaan
gaf zie vvw geven
gage 130
gang 78, 96(2x), 110, 128, 129, 220, 222, 260(2x), 262, 522, 596, 634, 700
gangen 118, 618, bu8
gans 320, 497
ganse 93, 234
ganzen 48, 668
Ganzendiep kw17
gasfitter 538
gast 393, 611, so27
gastvriendschap 520
gastvrouw so22
gat 665
gaten 20
GAVE 349, bu43
gave 23, 68, 85, 373, 484, 709, bu9
gaven 7, 41, 50, 102, 269, bu54
ge zie vvw
geaderd 110, bu43
gebaar 30
gebaard 513(2x)
gebakken 561
gebannen 100, 232
gebarend 362, 580
gebarentaal 316
GEBED 214
gebed 13, 258, 297, 478, 487
gebeden 263, 266, 646
gebeente 362
gebeiteld 545
gebeld 583
gebeurd 325, so13
gebeurde 546
gebeuren 11, 232, bu8
gebeurt 77
gebied 79, 235, 354, 487, 556, 606, 729
gebiedend 521
gebiedender 463
gebieder 619
gebiedt 513
geblaat 429, 670
gebleken 523
gebleven 17, 39, 211, 418, 447, 453, 559, 607, 617
gebloeid 66
geblust 217
gebod 657
geboden 464, 716
gebogen 30, 63, 74, 79, 89, 531, 722
gebogenen 698
gebonden 136, 137, 317, 447, bu40
gebood 464, 571
GEBOORTE 61, 330
geboorte 316, 325, 570
geboren 17, 280, 332, 334, 462, 489, 563, 567, 638, 702
geborgen 16, 49, 75, 91, 446, 537
geborgenheid 94
gebouw 117, 464, so28
gebouwd 76, 196, 497
gebracht 44, 47, 57, 72, 289, 308, 531, 560, 630, 713
gebrek 462
gebreke 474, 567
gebreken 120
gebroken 18, 34, 78, 229, 263, 331, 332, 421, 608
gebroken bu54
gedaald 442
gedaan 126, 146, 151, 228, 272(2x), 277, 333, 361, 387, 494, 535, 551, 619, 715, ve89, so13, so33
gedacht 419, 531
gedachte 76, 112
gedachten 33, 72, 75, 79, 347, 422, 568, 582, 597, 617, 681, 699
gedagvaard 715
gedanst 669, 673
gedeerd 321, 344
gedelgd 525
gedenk 269, 721, bu21
gedenken 479
GEDICHT 672
gedicht 9, 17, 26, 76, 135
geding 524, 715
gedoe so13
gedogen 524
gedogend 523
gedoken bu9
gedoofd 175, bu54
gedoog 350
gedoogt 240, 381, 480
gedoopt 322, 694
gedrag 656
gedragen 15, 61, 109, 212, 222, 234, 291, 297, 562
gedreven 24, 63, 244
gedrongen 81
gedronken 307
gedroomd 572
geduld 23, 92, 109, 147, 524, 603
geduldig 9, 447(3x), 493
geduldige bu54(10x)
GEDULDIGEN 233
gedwarreld 267
geef zie vvw
geefster 581
geeft zie vvw
geen zie vvw
Geert 136
geest 23, 206, 286, 319, 321, 344, 464, 533, 541, 571, so28, ho70(5x)
geëtst 669
gefaald 533
geflikt so20
gefnuikt 317
gefronst 289
gegaan zie vvw
gegeven 10, 61, 72, 135, 219, 671, bu54
gegist ve85
gegiste 25
gegoten 481
gegrift 77, 288, 633, 728, mo27
gegroeid bu54
gegroet 89(3x), 358(2x), 572
gehaard 558
gehaast 690
gehad 383(2x), 425, 498, 682
gehalte 539, 647
gehamerd 533
gehandhaafd 544
gehangen 65, 113, 417, 432
gehard 282
gehavendheid 565
geheel 627
geheeld 671
geheim 68, 144, 150, 175, 325, 559, 630, ve85
geheime 255, 438
geheimen 72, 552, 558
geheimenis 97, 112, 478, 569, 667
geheimenissen 29
geheten 421, 554, 654
geheven 10, 16, 341, 707
gehoor 124, 636
gehoord 603
gehoorzaamt 9
gehouden 561(3x)
gehouwen 350
gehucht 502, 608
gehuifde 19, 604
gehuld 603
gehulde 521
geile 215
geiten 282
gejaagd 105, 438
gejankt so12
gekaatst 630
gekanteelde 511
gekanteld 283
gekeerd 44, 77, 213, 509, 628, bu54
gekeerde 230, 569
gekelderd 631
gekend 179, 450, 614, 620(2x)
gekerfd 524
gekken 370
geklaard 720
geklapt 580
geklemd 297, 317
geklommen 203
geklopt so28
gekneld 366, 388
gekneusde 163
geknield 40
geknikte 13
gekocht ar21
gekomen 48, 61, 262, 477, 511, 551(3x), 569, 697
gekooid 178, 628
gekorven 97, 143, 169, 356, bu54
gekras 318
gekregen 159
gekreukeld 257
gekromd 244, 401, 558, 641
gekroond 164
gekroonde 559
gekruisigd 331
gekruiste 585
gekust bu40
gekweld 121, 388
gelaagd 464
gelaagdheid 464
gelaat 97, 100, 140, 151, 183, 217, 221, 269, 280, 292, 321, 341, 344, 373, 395, 422, 608, 619, 637, 721
gelachen 700
geladen 77, 525, 542, 690, kw32
gelag 570
geland 502
gelaten 81, 230, 418, 580
geld 215, 422, 525, 642
geldt 243, 656, 657
geleden 549, bu21
geleefd 546, 619
geleek 401, 558(2x)
geleekt 346
geleerd ve89(2x)
gelegd 167, 296, 461, 507, 640
geleid 25, 262, 535
geleide 141, 265
geleidelijk ve87
geleidt 94, 119
gelenigd 494
geleund 28, 102
gelezen 713
gelijk 11, 39, 222, 239, 243, 264, 286, 300, 378, 381, 403, 422, 425, 443, 464, 507, 586, 611, 637, 656, 690, kw33, mo27, mo73
gelijkelijk 463
gelijkenis 188, 291
gelijkmatig 7
gelijkt 397
gelijnd 384, 496, 685
gelogen 227
gelokt 291
geloof 726
geloofde 491
gelopen (geloopen) 30, ve53
geloven 570, 607, 622, 722
gelovig 650
geluid 18, 20, 74, 78, 93, 107, 223, 345, 598, 599, 639, ve53

GELUK 91, 478
geluk 17, 58, 71, 72, 109, 150, 192, bu21(3x), bu31, ho20
gelukkig 301, 542, 721
gemaaid 101, mo30
gemaakt 354, 562, ve87
gemaal 415(2x)
gemalen 473(2x)
gemankeerd 694
gemaskerd 619
gemeen 212, 431
GEMEENTE 263
gemeente 126, 362
gemeerd 44
gemelijk 690
gemerkt 598
gemis 34, 637
genaakt 281, 283, 297
genaamd 418
genade 102, 127, 128, 180, 569, 693, bu53
genadeloos 176, 524
genaderd 280, 522
genadig 57, 240, 567
genaken 534
gene 217(2x), 358(3x), 558, 668
genees 94
geneest 51, 321, 344, 601, 609, 636
genegen 7
genegenheid 582
Genemuiden 722
Genésareth 258
GENÉSARETH, MEER VAN gew. in STAKING 259
GENESIS 565
genezen 91, 118, 222, 299(2x), 565
geniet 79
genieten 50
genoden 119
genoeg 42, 142, 355, 472, 651
genoegen 618
genoemd 418, 586
genomen 284, 477, 511, 570, 617, 683
genood 23, 511
genoot 333
genoten 511
gentianen 289, 438
gentianenspoor mo65
geoordeeld 571
geopenbaard 452
geopend 322
GEORGICA 537
Georgica 627
gepantserd 558
geplant 259, 317, 482, 547
geplengd 707
geplet 242, 473(2x)
gepluimd 307
geposteerd 596
geprent 109, 620
geprezen 286, 639
gepunte 509
geraakt 579, 645
geraamte 433
geraken 585, 633
gérant 618
gerechte 634
gerechtigheid 298, 298, 584(2x)
gered 233
geredekavel 465
gereden 367
gereed 326, 343, 463, 517, 722
gereedschapstas 538
gerei 27, 87, 266, bu51
gereikt 587
gereinigd 102, 380
gereserveerd 729
Gerhardt 318

Gerhardt, Dr I.G.M. 129
gericht 27, 136, 220, 230, 249, 257, 265, 270, 379, 418, 451, 463, 555, ve53, bu54
geringste 578
geroepen 313, 586
geronnen 127, 498, 521
geroofd 423, ve53
gerooide 226
geroskamd 380
GERRIT 401
gerucht 28, 198, 533
geruis 157, 232, 442, 497
geruisloos 64
gerust 57, 549, 580, 583, 587
gescandeerd 558, 655
geschapen 24, 57, 411, 445, 571
geschater 145, ve53
gescheiden 43, 67, 103, 189, 265, 293, 723, ar20
gescheidenheid 49
geschenk 604
geschenken 307
gescherpte 10
geschied 493, 669, 691, 716
geschiedt 643, 729
geschikt 214
geschokt 538
geschonden 33, 81, 140, 706
geschonken 627
geschoten mo30
geschraagd 547
geschramd 665
geschreid 445, 646, 700
geschreven 7, 26, 39, 51, 135, 211, 235, 247, 317, 337, 402, 418(2x), 422, 425, 447, 453, 540, 545, 571, 607, 649, 671, 672, so33
geselregen 522
geslacht 381, 463, bu54(2x)
geslachten 216
geslagen 126, 165, 222, 233, 234, 258, 291, 647
geslapen 673
geslecht 485, 657
geslepen 214, 617
gesloten 49, 232, 297, 326, 350, so21
gesmaad 443, 543, 697
gesmakt so12
gesmeed 712
gesneden 266, 549(2x)
gespannen 100
gespeld 725
gesperde 379
gespeurd 383
gespiegeld 10, 63, 71
gespitst 599, 636
gespleten 509
gesponnen 561
gespreid 263, 322
gesprek 48, 582
gespreksgenoot 584, 601
gesproken 18, 78, 421, bu9
gesprongen 280
gespuis 219, 667
gestaag 238
gestaan 220, 631
gestadig 9, 39, 57, 75, 449(2x)
gestadige 640
gestadigheid 96
gestalte 647
gesteente 289
gesteld 71, 415, 437, 465, 533, kw33
gesternten 523
gesticht 100, 126, 220
gestild 549
gestoken 559
gestorven 270
GESTORVENE 212, 377, 403
gestoten 567, 654
gestoven 695
gestreden 184, 394, 465, bu21(3x)
gestrekt 301
gestrenge 464
gestrikt so20
getaald 603
getakte 109
getallen 449(3x), 565
getart 281, 471, 484
getatoueerd 486
geteisterd 623
getekend 64, 418, 465, 487
geteld 373
getemperd 27
getij 56, 76, 383, 430, 495
getijde 262
getijden 522
getild 578
getogen 18, 87, 176, 243, 252, 531(2x), 567
getooid 494
getreden bu21
getrokken 27, 125, 255
getrompet 555
getroost 493
getrouw 87, 169
geur 28, 29, 99, 112, 118, 129(2x), 169, 301, 311, 320, 325(2x), 376, 420(2x), 491, 627, 655, 695, ve85, ve103(2x)
geuren 93, 280, 376, 435
geurige 102
geurt 77, 420, 666
gevaar 125, 218
gevallen 329, 423, 583
gevallenen 426
gevangen 6, 11, 58, 233, 665, ve89
gevangene 665
gevaren 542, 543, 572
gevat 13, 15, 68, 673, 721, ve87
gevecht 119, 298, 485
gevederde 297, 555
geveld 366
gevels 586
gevelsteen 584
geven zie vvw
gevierd 462, 463
gevlekt 123
gevlekte 523
gevlerkte 282
gevleugeld 93, 122, 226
gevlogen 62(3x), 63, 75, 89, 178
gevloten 549
gevoed 23, 121
gevoerd 524
GEVONDEN 672
gevonden 11, 12, 76, 102, 144, 694, 697
gevorkte 353
gevormd 18, 24
gevreesd 726, so28
gevrijwaard 526
gevuld 23, 109, 212
gewaagd 438, 517, 694
gewaagde 20
gewaaierd 28
gewaar 613
gewacht 687
gewag 568
gewandeld 531
gewas 484, 544
gewassen 109, ho20
geweerd 34, 524
geweest zie vvw zijn
gewei 558
geweid 262
geweken 184, 394
gewekt 558, 627
gewekte 559
geweld 71, 384, 415, 513, 533, kw33
geweldig 241, 242, kw47
gewelf 219, 362, 727
gewelven 700
gewen 540(2x)
gewend 23, 179, 450, 502, 634, 645, 723
gewende 570
gewenkt 585, 629
gewennen 11
gewerd 541, 623
gewesten 559
gewet 72, 99, 174, 475, 555
geweten 631, 723, so27
gewette mo72
gewicht 343, 693
gewillig 620
gewis 497
gewist 255
gewoeld 244
gewonden 137, 144, 330, 447, 496, 675
gewonnen 71, 127, 498, 498, 581, 699
gewoon 119, 634
gewoond 627
geworden 193, 285, 305, 363, 464, 521, 523, 545, 570, 655, so12
gewordt 585, 635
geworpen 229, 392, 690
geworteld 336
gewrichten 362
gezaaid 494, mo30
GEZAG mo65
gezag 597, 620, 630, 667, 705, 715, mo65
gezang 260
gezegd 582, 607, 619, 652
gezegend 42, 173, 321, 344, ve51
gezeggen 637
gezel 79
gezet 121, 322, 423, 475, 533, bu43, so13
gezeten 216, 259, 692
gezicht 81, 88, 126, 129, 145, 313, 343, 493, ve53, bu43
gezichten 336
GEZIEN 651
gezien 69, 532(2x), 619, 665, 668
gezin 214, 364
gezind 393, 479
gezocht 51, 111, 558, ve87
gezonden 675
gezongen 426
gezonken 346, 392, 413, 479, 608
gezuiverd 440
gezusters 416
gezwaluwstaart 395
gezwicht 19, 129
gezwind 461
gieren 176
gif 166
gigantisch 259
gij zie vvw
gilde kw30
ginder 244, 298, 525, 571
ginder mo65
ginds 43(4x), 139, 270, 327, 364, 383, 554, 616, 657, ve53
gindse 246
ging/gingen zie vvw gaan
gissingen 607
gistend 223
gisteren 119, 365, 578, 635, 725
gistte 219
gladgewist 239
glans 17, 27, 102, 198, 203, 262(3x), 298, 646, 697, 706, ve53, mo72
glàns 56
glansde 559, bu51
glanst 100, 246
glanzen 24, 124, 346, 647
glanzend 12, 25, 33
glas 64, 124, 322, 343, 345, 601, 685
glazen 700
glijden 138, ar20
glijdend 11, 15, 27
glijdt 102
glimlachen 390
glimlachend 11, 13, 618
glimlacht 549, 587
glinstering 17
gloed 68, 124, 376, 497, ve85
gloeien 61, 64, 257
glooiende 15
God 40, 85, 94, 96, 97, 108, 117, 126, 127, 128, 129, 130, 155, 211, 215, 218, 223, 226, 230(2x), 232, 233, 256(2x), 257, 264, 265, 268, 269, 281, 286, 297, 314, 333, 357, 366, 370, 384, 399, 401, 498(2x), 526, 535, 545, 559, 563, 572(2x), 582, 619, 621, 649, 727, bu8, kw13, mo73
goddelijk 78, 603, 644
goden 283
godheid 681
godlof 105, 202, 298, 485, 533
Gods 111, 330, 651, 693, kw33
godsgeschenk 628
godsterwereld 587
godswege 540
godswonder 724
goed 73, 97, 121, 282, 337, 413, 425, 452, 479(2x), 497, 560, 593, 637, 642, bu51, so12, so13, so28, so33
goede 23(2x), 49, 76, 343, 498, ve85, so27(2x)
goeden 570
goedgunstig 554
Goekoop de Jongh Dr. Johanna kw15
gold 511, 558, 580
golf 197
golfbesprongen 444
golfkam 649
golft ve103
golven 255, 287
golveranden 245
gonst 617
gonzend 415, 558
gonzende 75
gooien 433
goor 123
GORCUM 533
Gorcum 415, 728
gordijnen 118, 622
gore kw30
GORTER 420
Gorter 420(2x)
Gorters 162
GOTT 315
goud 6, 44, 65, 71, 240, 264, 296, 337, 424, 599, 647, 668(2x), mo73
goudbruin 64
gouddoorschenen 439, 525
gouden 78, 98, 104, 111, 451, 666, ve85(3x), bu9
goudgravers bu54
goudstof 151
graaft 484
graag 120, 368, 584, 634(2x), so13
graaiende bu54
graan 23, 66, 101, 104, 139, 151, 370, 403, 420(2x), 473(3x), 484(2x), mo72
graanschop 316
graatmager 620
gracht 215, 596, 656, 665(2x)
graden 666
graf 119, 221, 267, 331, 615
GRAFMOMUMENT 216
GRAFSCHRIFT 142, 355, 726
GRAFSTEEN 561
grafsteen 205, 561
gramme 611
graniet 317, 704
gras 6, 7, 19, 68, 101(2x), 142(2x), 242, 271, 282, 334, 355(2x), 365(3x), 387, 397, 424, 434, 480, 484, 521, 522, 600, 622, 634, kw38, kw48
grashalm 425
GRASSEN 109
grassen 109(2x), 307, 322, 583
gratiën 118
grauw 81, 117, 172, 176, 214, 251, 317, 381, 641, kw17
grauwe 182, 264, 520, 521, mo73
grauwgrijze 310
Grave 232(6x), 543
graven 329, 656
Gravenhof 584
grazen 691
grazend 310
grazende 523
GREEN 262
greep 50, 138, 464, bu43
grendelbout 393
grendels 611
grens 18, 321, 344, 423, 634, 660
GRENSGEBIED I 593
GRENSGEBIED II 660
grenzen 71, ve53
greppels 226

Grieks 125, 244, 640, 722
grieks 603
GRIEKSE 603

Griekse 125(2x)
griekse 465

grift 97
grijp so20
grijpen 55, 547, 608
grijpend 77
grijpt 485, 613, 615
grijs 109(2x), 243(2x), 513(2x), 570
grijsaard ar22
grijsbestoven ar21
grijsgepleisterde 464
GRIJZE 231
grijze 123, 164, 211, 231, 623, 627, 716
grillig 395
Grimm 636
grimmigheid 585
grindstorting 129
grint 41, 419, 542
grissend 461
griste 620
groef 12
groei 92
groeide 110, 422, 522, ve51
groeien 75
groeiende 48
groeiens 128
groeit 40, 128, 163, bu21, bu53
groeiwijs 9
groen 18, 68, 123, 134, 144, 232, 285, 297, 307, 337, 397, 478, 534, 714, bu43, kw42, so27
groenbemoste 150
GROENE 137
groene 13, 43, 87, 96, 127(2x), 137(2x), 148, 150(3x), 233, 248, 262(3x), 311, 320, 346(2x), 383, 433, 465, 477(3x), 496, 504, 553, 554, 692, 716, ve53, ve87, bu31, bu51, kw18, kw38, ar27(3x)
groenende 306
GROENLING 113
groenling 113
Groenoord 165
groentijd so12
groepsgewijs 464
groet 179, 332, 392, 450, 581, 729, so12
groeten 306, 315, 377
groetend 586
grof 628
gromde 616
gromt 294, 359, 667
grond 12, 25, 64, 77(2x), 85, 108(2x), 166, 403, 413, 444, 462, 465, 608, 621, bu8, bu9, kw15
grondel 472
grondeloos 464, 569
gronden 63, 385, 430, 433, 567, 568, 582
grondslag 461
grondslagen 621
Groningen 596
groot 122, 157, 176, 243, 442, 578, ar20
grootmachtig 249(2x)
grootmachtige 249(2x)
grootmoedig 629
grootogig 721
GROOTOUDERS 143, 356
grootouders 214
groots 253, 445, 451
grootste 511
grootsten bu54
grootte bu54
grootvorst 541
grootzeil 451
GROSZSTADT 328
GROTE 538
grote 11, 56, 79, 103, 124, 193, 213, 241, 242, 255, 269, 280, 297, 310, 324, 327, 333, 337, 373, 379, 396, 436(2x), 438, 496, 554(2x), 558, 567, 617, 623, 659, 672, 682
Grote Beer 199
groten 552, 557
gruis 219, 227, 722
GRÜSZ 315
gruwelen 211
gruwelijk 120, 291
gruwzaam 127
gruwzame 628
guirlande 55
guirlanden 549
gulheid 420, 550(2x)
Gumbert 241
gùnde 101
gunt 120
gùnt 495
Guus ve87
Gymnasiasten 461