Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

's zie vvw
saam 48, 313, 433
saamgedreven 317
saamgeklit kw30
saamgeschort 229
saamgesnoerd 317
saamgevoegd 461
saamgevoegde 28
sabbath 331
Salamis 630
salaris so22
saldo 593
Sally 655
Salomon 451
samen 50, 66, 100, 105, 299, 343, 354, 415, 481, 558, 646, 694, so21
samenbindt 12
samenhang 464, 514, ve85
samenhangen 508, 568
samenkomen 81
samenspannen 473(2x)
samenvat 10
samenzijn 67, 71, 266, 292, 349, 709, ve85
SAMENZWERING 224
Samothrace's 197
Samuel 279
SAPPHISCH 103, 283
SAPPHO 78, 112(3x), 280, 679
Sappho 436, 464, 686
sarkophaag 350
sarren 545(4x)
SASSEN 303
satijnen 19
Saul 279
savoureert 587
schaak 729
schaakbord 390
schaakbordsgewijs 461
schaal 268, 400, 415, 424, 507, 666, 715
schaamrood 178, 373
schaamte 257, so12, so28
schaamtloozer bu54
schaap 213
schaapjes 134, kw42
schaar 520
schaarste 484
schaatsen 641
schacht 18, 484
schachten 544, kw47
schaduw 18, 100, 307, 362, 535, 542, 556, 721
schaduwen 15, 42, 543, 559
schaduwend 252
schaduwig 148
schakeert 245
schaker 729
schakeren 15
schakering 9
schalen 684
schalks 50
schallen 335
schallend 423
schalmei 108
schalmeien 15(2x)
schalt 230
schamel 536
schamele 608, ar21
schamelen 260
schamelst ar21
schamen 105
schamper 520
schande kw13
schapen 330, 382, 384, 386, 429, 670(2x)
schapenkudden 310
schapenscheren 520
schare 176, 511, 692
scharen 127, 444
schat 10, 11, 49, 91, 579
schateren 129
schaterend 50
schaterlach 17
schatten 112
schedeldons 324
scheef 554
scheen 6, 48, 462
scheepsbel 542
scheepslantaarn 654
scheepsroer 504
scheerling 600
scheerlingfluitje 101
scheiden 262
scheiding 78
scheidt 384, 536, 613
SCHELDE 654
Schelfzee 261
schelle 101
SCHELLINGWOUDE 641
schelp 69, 650, 675, 697
schelpdier 396
SCHELPEN 648, 656
schelpen 11, 69, 162, 656, 657, mo24
schelpenbank 503
schelpeneiland 287
schema 129
schemerde 597
schemeren 341
schemerend (scheem'rend) 13, 68, 109, ve85
schemerende 63
schemerig 349
schemerige 599
schemering 349, 671, 713
schemerschat 150
schemertoestand 585
schemeruur 147
Schendels 171
schenden bu54
schending 166
schendt 607, kw13
schenen 621
schenk bu51
schenk' 128
schenken 419, 479, 607

SCHEPEN 42
schepen 42, 160, 604(3x), 654(3x)
scheppen 77, 610
scheppend 26
scheppens 155
Scheppers 100
schepping 471
scheppings 110
schepsel 257, 727
schepselen 437
scheren 30, 554
scherp 13, 30, 50, 64, 77, 194, 244, 282, 394, 541, 555, 617, 630, so33
scherpe 100
scherper 634
scherpgenerfde 348
scherpgeslepen 641
scherpgesleten 319
scherpste 365
scherpte 79
scherven so12
SCHERZO 17
schetsende 400
schetteren 384
scheur 118
scheurde 546
scheurden 219
scheuren bu8, kw63
scheurt 77, 488
scheuten 158
scheven 120
schichtige 690
schiep 18, 300, 402, 686
schier 337
schiereiland 521
schiet 365
schieten 50
schiettent 227
schijn 248, 264, mo73
schijnbaar 462
schijnen 24, 98
schijnsel 341
schijnt 163, 418, ve103, bu31
schik 102
schikken 75
schikt 23, 700, so20
schild 558, 668
schilderij 451
schilders bu54
schildpadlier 513(2x)
schilferige 118
schim 443

SCHIP 49, 542, 671
schip 30, 49, 376, 386, 392, 411(2x), 416, 501(2x), 542(2x), 585, 651
schipper 483, mo24
schippersinstinct 635
schitterschicht 148
schittert 348
schittervisch kw18
SCHLÜSZLI 305
schoeiing 47, 542
schoen 123
schoenen so21
schoener 197, 659
schoffel 537
schoft so12
schok 490, 654, 727
schokkend bu15
Schoklands 600
schoksgewijs 47
schokte 621
schol 122
scholden 387
scholen 29, 354
scholieren 581
schommelend 188
schommeling 684
schond 12, 222, 700
schondt kw15
schone 551
schoner 94, 140
schonk 520
schonken 608
schoof 12, 64, 601, 621
schooien 433
school 117, 120, 129, 579, so28
schoolkind 721
schoolkwartaal 722
schoon 42, 78, 88(3x), 97, 108, 111, 139, 140, 151, 163, 280, 607, 727, ve53, bu31, bu51, bu53, bu54, kw18, kw37
schoonheid 596
schoons 109
schoonst 135
schoonste 40, 76, 79, 87, 88, 90, 103, 105, 111, 394, ve53
schoot 85, 227, 334, 369, 558, 567(2x), 621, 679
schop 286, 537, 656, 657
schopgeschouderd 286
schor 654
schoren bu31
schorre 690
SCHOT 105
schot 105
schotel 147
schotelrand 147
schoten 346, 600
Schotse 462
schouder 415, 463(2x)
schouderblad 537
schouderde 227
schouders 401, 462
schouderwenden 284
schouw 504
schouwen 111
schoven 50
schraal 377
schragen 296
schrale 522
schreden 461, 524, 715
schreef 13, 211, 401(2x), 420
schreeuw 621, mo30
schreeuwen 48, 649, 690
schreeuwend 461
schreeuwende 301
schrei 496
schreide 138, 213, 330
schreien 332, 532
schreienden 376
schreit 595, 644, 691
schrift 77, 97, 100, 109, 122, 509(3x), 629, 633, 671, so13
schriften 461(2x)
schriftgeleerden 125
schrifturen 109
SCHRIFTUUR 237, 348
schriftuur 237
schrijf 120, 431(3x)
schrijfpapier 558
schrijfstift 222, 317, 615
schrijft 137, 181, 396(2x), 509, 727, bu40
schrijlings 652
schrijven 39, 237, 238, 239, 245, 279, 401, 502, 565
schrijvende 281
SCHRIJVER 314, 447
schrijver 509
schrijversschaar kw30
schrik 50, 68, 313, 337, 582, 601, 677
schrikbewind 167, 483
schrikkelijk 217, 443
schrobt so28
schroefde 317
schroeilucht 621
schroeven 643
schromen 53, 262, 496, 551
schromend 581, 614
schroom 149, 262, 320, 321, 344, 602, 679
schroomvallig 627
schuchter 144(2x)
schuchtere 92, 315, 692
schud 123, 252(2x), 611
schudt 301, 326
schuif 393
schuifelen 147, 362
schuifelend 354
schuift 199, 279
schuilen 425
schuilgaan 101
schuilt 471, 650
schuim 604
schuimomvlaagd 416
schuimstreep 182
schuin 669, ve85
schuiven 34, 118
schuivende 15
schuld ar20
schuldeloos 639
schuldig so28
schuldige 462
schuldigen 165
schuren 49, 224, 316
schurend 443
schuur 75, 147, 560
schuurdeur mo72
schuw 107, 294, 359, 417
schuwde 370
schuwe 34, 304
schuwheid 121, 147
Sean 620
seconden 418, 660
sedert 402, 425, 447, 452, 533, 541
SEGHERS 421
sein 313
seinen 313, 558
seizoen 109, 285, 522(2x), 524, bu31
seizoenen 110
sept. 140
septemberlicht 421
sepulcra 384
serafijnse 335
serenas 24
seringen ve103(2x)
servet 601
sextant 204, 651
Shakespeare 609, 721
Shakespeare's 628, 651
shall 423
shaven 619
sibbe 501
SIDDERAAL 727
sidderaal 727
sidderend 49
sidderende 533
siddering 77, 400
siddert 301, 353
sigaren 127
SIGNAAL 708
SIGNALEN 635
signalen 489
signeer 475
Silenuskop 601
Silf 552
Siloah 189, 293
simpele 39, 58, 258, 266, 333, 673, ar21(2x)
simpelen 552
simpelste 465
sinds 136, 294(3x), 316, 359(3x), 365, 502, 531, 718, so13
Sint 596, 616
Sisley 581
sissend 282
skelet 400
skeletgelaat 443
sla 453(2x), 646, 655
slaakt 118
slaan 47, 48, 58, 79, 81, 157, 230, 261, 292, 299, 378, 389, 430, 464, 513, 540, 600, 602, 656, 722, mo72
SLAAP 57
slaap 57, 97, 135, 217, 327(2x), 447, 546, 549(2x), 580, 585(2x), 586, 616, 629(2x), 640, 654(3x), 713
slaapt 49, 140, 151, 204, 259, 308, 324, 325, 330, 334(2x), 335, 446(2x), 471, 472, 640, 643, 675, 689, 700
slaat 16, 28, 34, 94, 95, 103, 110, 260, 310, 363, 366, 418, 480, 484, 485, 536, 606, 617, 637, mo24
SLACHTLAMMEREN 690
slag 17, 41, 94, 423, 461, 555, 579, 585, 629(2x), 630, 635
slagen 128, 417, 532
slagnet 229
slagpen 229
slanke 178
slapeloos 280, 556
slapen 57(2x), 109, 212, 247, 324(4x), 330, 347, 370, 418, 474, 534, 548, 549, 552, 585(2x), 693
slapend 434, 627

SLAPENDE 97, 241
slapende 68, 336
slapensgenoot 369
slaventrein 317
slecht 175, 654, so27
slechts 25, 71, 265, 277, 285, 453(2x), 461, 463(2x), 493, 524, 567, 571, 572, 631, 650, 673, bu54
slechtvalk 350
sleedoorn 522
sleepende bu15
sleepvoetig 638
slepen 358
slepend 417, 443
sleuren 232
sleutelbos 642
sleutels 652
sliep 369, 402, 667, bu51
slijm 127
slijt 652
slingeren 395
slingerpad 12
slingerpaden 72
slingers 244
slingertjes 65
slinken 286
sloeg 19, 160, 197, 296, 376, 387, 461, 465, 562(2x), 621, 708, bu51, so20
sloegen 48, 105
sloot 11, 71, 136, 461, 472, 727
slootje 29
slot 551
sloten 481, 634
sluierfijn 248
sluim'rende 15
sluipt 166, 295, 360
sluis 157, 232(5x)
sluisdeur 477
sluit 78, 345, 379, 425
sluite 586
sluiten 15, 75, 558
sluitend 395, 462
sluitklink 321, 344
sluizen 543, 653, 654(2x)
smaak 505, ve103
smadelijk kw13, kw18
smakeloos 259
smal 104
smalle 6, 30, 104, 189, 277, 293, 375(2x)
smaragd 599
smaragden kw18
smart 394, 511
smartelijk 160
smeek ve87
smeet 387
smekende 690
smelt 320
smeltoven 510
smeltwater 454(2x)
smet 99, 128
smeulde 463
smeulend 68
smidse 621(2x)
snaren 244, 289, 692
snarenstreken bu15(2x)
snavel 174, 223, 229, 297
snavels 555
sneden 433
snee 548, mo72
sneed 318, 619
sneeuw 33, 138(3x), 220, 277(2x), 281, 305, 309, 329(2x), 454, 640, kw37
sneeuwde 143, 356
sneeuwen 31(2x), 93, 522, 611, 629
sneeuwgrens 288
SNEEUWHAAS 346
sneeuwt 33, 341
sneeuwtop mo65
sneeuwwitte 334(2x)
snel 55, 426, 433, 462, 497, 588
snèl 195(2x)
snelle 17, 29, 55, 248, 386, 490
sneller 681(3x)
snelt 721
snerpen 101
snijdt 160, 323, 357
snik 117
snikkende bu15
snoeide 85
snoeit 87
snoek 233
snoer 73, 669(2x), kw18
snoeren 605
snoert 85
snuit 147
sober 11, 17, 266, 465
soberheid 23(4x)
Socrates 601
solo 603
somber 432, 522
sombere 215, 297, 444, 521
soms zie vvw
somtijds 521, 524(2x), 627, 635
songs 651
SONNET 222
sonnet 121
sonnetten so23
sonum 384
soort 123, 585, 608
Sophocles 612
sop-tempeest so28
soulaas 581
Sounion 555
souverein bu40
souvereine 480
spa 537, 656
spaanders 219
spaart 537
spade 30, 259
spalt 168
span 107, 122, 252, 633
spanne 569
spanning 311
spant 6, 161, ho44
spanten 652
sparen 504
spargens 384
spartaans 609
spat 25
spattend 41
specht 223(2x), 639
spechten mo30
specialiteiten 618
speel 101(3x)
speelden 669
speelgenoot 334
speelman ar27
speels 18
speelse 19
speelt 53, 101, 110, 240, 246, 478, 564, 586, 628, 644, 656, 671
speer ve85(2x)
SPEL 107
spel 9, 11, 17, 50, 55, 110, 136, 137, 195, 240, 608, 656, 669, 721, ve89, bu40(2x), so28
spelbrekers 495
spelde 725
spelen 29, 68, 81(2x), 137, 145, 146, 149, 221, 228, 240, 285, 287, 306, 335, 442, ar22(2x)
spelend 15, 17, 108, 320, 462, 672
spelende 286
speler 586
spelers 580
sperwer 620
speur 483
speurbaar 325
speuren 93
speurend 47
speurt 79
spiegel 76, 87, 104, 727
spiegeldiep 51
spiegelen 87, 242, 246
SPIEGELING 148
spiegeling 29, 50, 183, 395, ve87
spiegelklare 40
spiegels 41
spieg'lend 148
spijbelt 579
spijl 652(2x)
spijt so13(2x)
spil bu40
spinrag 473
spits 497, 533, 669
spitse 48, 147, 282, 386, 641
spleet 485, 599
spleten 127, ve85, bu8
splijt 384, 637
splinterend 100, 555
splitsing 630
SPOEDOPNAME 642
spoedt 646
spoelt 724
spoog 621
spoor 31, 124, 194, 240, 247, 328, 394, 580, ve87, ho70
spoorwegman 687
spoot 463
sporen 138, 347, kw21
spot 224, so33
spottend 653
sprak 63, 315, 441, 620, 644, ve87, bu51
sprakeloos 91, 685
sprakeloze 81, mo72
spraken 569, mo72, ho68
sprankelingen 81
spreek 119, 316, 628
SPREEKT 707
spreekt 289, 361, 441(2x), 535(3x), 586, bu15
spreiden 600
spreidt 357, 580, 669
spreken 33, 258, 289, 391, 418, 420, 474, 567, 654, ve89, bu15, mo27
sprekend 363
SPREUK 39
spreuk 72, 76, 498, bu43
springbalsemien 583
springbron 88, 584(2x)
SPRINGBRON 88
springen 553, bu51
springende 323
springlevend 635
SPRINGVERSJE so23
springvloed 562, bu8
sprong 65, 506, ve53
spròng ve87
sprookjes 636
sprookjesboek 713
spuitgif 558
spuwde 370
spuwen 166
St 502
staaf 665
staal 400, 501(2x), 510, 559, 652
staan/staat/sta zie vvw
staande 43, 432, 671, 685
staart 64, 501, 533, 645, 727, ar22
staarten 430
staartje 498
staartzwaaiende 310
stad 81(2x), 167, 181, 300, 349, 687
stadgenoot 586
stadhuis 586
stadion 177
stadje 130
stadsgewoel 300
stadwaarts 465
staf 160, 261
stage 138, 253
stak 465, ve89
STAKING 259
stal 330, 560
stalen 311, 388, 642, 687
stallen 295, 360, 380, 690
stalwaarts 640
stam 28, 317, 320, 541, kw63, so27
stamelaar 487
stamelen 567
stamelend 18, 190, 395, ve87
stamelende 514
stamelvraag 320
stamhout 65
stamland 511
stammen 223, 462
stampen 89
stampend 159, 462
stampt 666
stamt 614
stamvader 521, 523
stand 63, 87, 148, 343, 463, 502, 561(3x), 637, ve87, bu40
STANDBEELD 480
standen 511, 513, 608
standplaats 250, 516
standvastig 523
stangen 118
stank 690
stap 630(2x), 691(2x), 700(2x)
stapel 461, 463
stapels 102, 461, 464
stappend 380, 462, 521
stapt 318
staren 34, 68, 251
starend 258, 508, 667
starende 291
staten 130, 610
statig 42, 81, 105, 281, 451, 465, 568
statige 96(2x), 172, 435, 630, 692
steden 172, 449, ve85, bu54
stee 380, 628
steeds zie vvw
steeds-op-weg 588
steeg 462
steekt 423, 433, 580, so33
steel 13
steen 212, 221, 267, 295, 297, 360, 361, 417(2x), 485, 487, 505, 509, 544, 628, 633, 692, 705, 716
steendam 522
steengrauw 521
steenhouwer 317
STEEN-INSCRIPTIE 317
steenrand 523
steenwand 251, 353, 376, 526
steevast 600, 691
steigeren 488, 609(2x)
steigerend 490, 513
steigers 597(2x)
steil 510(2x), 646
steile 603, 609
steiler mo65, ve87
steilten 556, 580
steken 361
stel 119, 363, 474, 498, kw32
stèl 634
stèlè 561
stelle 285
stellig 464
stelt 343, 673
STEM 72, 378, 385, ve87
stem 62, 63, 74, 78, 108, 113, 125, 159, 171, 172, 181, 422, 449, 481, 488, 538, 545, 578, 614, 616, 659, bu15, ve87
stemmeloos 481
stemmen 145, 182
stempel 130
stempels 130
stenen 119, 147, 282, 442, 471, 473(2x), 599, 680
stengel 9
stentorstem 654
ster 33, 330, 572(2x), 613, 651
sterfelijk mo72
sterfelijke 540
sterft 308, 417(2x), 484, bu54
sterk 69, 87, 97, 105, 129, 168, 233, 380, 462, 463, 471, 543, 712, bu21, so22(3x)
sterke 30, 79, 99, 100(2x), 281, 522(2x), 667, ve85
sterken 533, 545
sterker 94
sterkers 494
sterkte 523
sternen 649
sterrebanen 508
sterrekaart 651
sterreloze 506
sterren 33, 34, 57, 63, 136, 161, 199, 242, 280, 309, 375(2x), 411, 437(2x), 454, 464, 497, 533, 537, 539, 585, 598, 631, 651, 670, bu40, kw38
sterrenbeeld 414
sterrenbeelden 47, 72
sterrenfirmament 509
sterrengrint 419
sterrenhemel 63
sterrennacht 689
sterrenstelsel 419
sterrentuinen 180
sterrenwak 242
STERRESCHIP 567
sterrestelsels 464, 666
sterrestof 110, 622
sterrevleugelen 241
sterveling (sterv'ling) 76, 130, 272, 281, 396, 419, 533, 538, 602, 603, 607, 641, 705, kw63, mo24
sterven 127, 298(2x), 437(3x), 526, 535(3x), 585, 671, ve53
steun 118
stierf 346, 520, 561, 614, 628
stiet 558, 621
stift 109, 288, 509
stiften bu43
stijf 120, 461
stijgend 20, 580, 629, mo65
stijgende 15, 547
stijger 105
stijging 667
stijgt 6, 78, 343
stil 9, 12, 33, 71, 97, 109, 122, 135, 214, 241, 246, 296, 299, 324, 327, 331, 336, 345, 347, 369, 496, 531, 534, 543, 571, 579, 613(2x), 622, 639, 644, 673, 675, 687, 699, 705, 729, bu31
stilaan 39, 58, 535
stilgestaan 587
stille 6, 24, 92, 147, 291, 308, 320, 330, 337, 347, 349, 363, 396, 403, 417, 434, 489, 614, 651, ar20
stiller 11, 26, 439, 561, mo65
stilstaat 77
stilt 420
STILTE 538
stilte 11, 25, 44, 47, 69, 73, 100, 102, 109, 173, 211, 266, 279, 299, 329, 502, 560, 561, 587, 627, 645(3x), 700, ve87, ve89, bu15, bu31
stilus 677
stinken 121
stipje bu40
stippelende 109
stippeling 63
stoel 118, 343
stoelden 544
stoere 122
stoet 317, 401, 560, 585, 596
stoeten 119, 177, 260, 430, ve89
stof 117, 187, 212, 439, 473, 515, 563, so21
Stoffels 445
stok 401, 596, 699
stokkend 514, 520
stokkenzwaaiend 690
stokoud 443, 560, 684, 729
stokstrompelend 386
stokt 538
stokte 138
stolselen 507
stom 291, 316, 317, 332, 429, 474, 506, 526, 545
stomheid 447
stommelen 333, 570
stomp 301
stond/stonden zie vvw staat
stoomwals 485
stoorde 349
stoornis 673
stoort 613
stoot 30, 155, 223
stootte 544
stopt 585
storen 241, 327, 582
storing 652
storm 196, 206, 440, 628
stormbevochten 222
stormde 422
stormden 461
stormen 512, 533(2x), 703
stormende 48
stormklok 562
stormloop 523
stormt 581
stormvlagen 253
stormwind 426
stort 286, 385, 504
stòrt 649, 656
storten 628
stortte 526
stortten 473(4x)
stoten 198, 691, 707
stotende 572
stout 6
stoute 105
straalde ve85
straaljagers 296
straalt 69, 100, 485, 666
STRAAT 639
straat 485, 638, 697
straf 536, 631, so28
straffe 41
strafst 107
strak 18, 19, 110, 462
strakjes 611
strakke 89, 109, 297, 465, 511, 600
strakker 102
straks 151, 189, 199, 223, 255, 291, 293, 326, 444, 447, 485, 504, 523, 537, 551, 593, 606, 609, 628, 637, 693, 707, 715, 722, so13
stralen 27, 33, 249, 421, ve53
stralend 136, 464, 465, 494, 551(3x), bu40
stralende 16, 506, 596
straling 280, 617
stram 537
strand 69, 78, 169, 239, 255, 259, 286, 287, 564, 649
stranden 245
stranding 244
straten 81, 138, 449
stratenlabyrinth 167
streben 121(2x)
Streber 120(2x), 121(2x)
strebt 121(2x)
streed 465
streef 585
streek 62, 81
streep 95, 297, ve85
stréépje 260
streken 15, 524
strekt 99
strekte 452
strelen 146, 228, 386
stremmen 525
stremmend 77, 633
stremming 615
streng 243, 297, 373, 560
strenge 19, 72, 78, 191, 476
strengen 488
strenger 541
strenggetoomde 630
strengheid 102
strepen 110
streven 9, 10, 48, 72
strevende 727
strijd 525, 536, 629, so12
strijdbaar 715
strijders 463
strijdt 506
strijkkwartet 478
strijkt 586
strikt 729
strikte 23
stro 330
stroef 258, 319
stroeve 30, 97, 363, 520, 657, bu9(2x)
stroever 87
strofe 137, 281, 394
strofen 237, 243, 280, 289, 436, 464, 602
strofisch 280
stromen (stroomen) 15, 18, 19, 39, 57(2x), 61, 202, 203, 234, 245, 262, 264, 289, 396, 477, 569, 683, mo73, ve53
stromende 320
stroming 549, 552
strooit 120
strook 261(2x)
STROOM 96
stroom 41, 47(2x), 49, 50, 51, 79, 94, 161, 181, 196, 222, 246, 261, 297, 311, 390, 483, 490, 567
stroomaf 160, 568
stroomgebied 51
strooming ve87
stroomop 160, 430
stroomopwaarts 430
stroomt 623
stroomversnellingen 430
strot 215
STUDENTENKAMER 452
stug 544
stugge 102, bu21
stugheid 222
stuifjacht 138
stuifmeel 240, 695
stuifmeelovertrild 420
stuift 420
stuit 74, 107
stuivende 198
stuk 64, 99, 415, 687
stukhameren 217
stukje 494, bu54
stukken 606
stukkezak 122
stunt so20
stuur 722
stuurs 570
stuwend 26
stuwende 9
stuwing 61, 74, 569
stuwt 246, 279(2x)
SUA 545
sua 617
suf 127
suizelen 74
superieuren so28
syllabe 472
syllaben 419, 447, 514
symbool 463
SYMPOSION 601
symposion 601
synthese 118
systeem 461