Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

't zie vvw
taai so20
taak 608
TAAL bu53
taal 41, 79, 158, 166, 171, 173, 238, 314, 333, 402, 415, 472, 507, 515, 533, 538, 546, 608, 609, 635, 646, 659(2x), 666, 673, bu9, bu53(2x), kw63
table 601
Tacitus so12
tafel 118, 214, 295, 360, 432
tafellaken 263
tafelrand 214
tafelranden 214
tafelronde 709
tafeltje 729
tafelvlak 27
tak 66, 85(2x), 283, 353, 598
takken 26, 290, 442
tal 317, 327
TALE 692
talen 129, 639, 654, 692
talend 713
talent 222, 471, 614
talrijk 260
tanden 178, 376, 384, 474
tandenwal 443
Tarnau 614
tart 252, 476, 612(2x), ho44
tarten 547
tartend 50, 101, 635
tartende 430
tàrtte 123
tarwe 420, 484
tas 464, 652, 687, 721
tassenzwaaiend 461
tast 102, 700
tasten 11
tastend 18, 147, ve85, ve89
tastte 12
tastten 550
te zie vvw
teamgeest so13
techniek 461
teder 28
tederheid 548
teed're 110
teer 19, 655, bu43
tegelijk 28, 480, 578, 630
tegelijkertijd 323
tegemoet 420, 586, 722
tegen zie vvw
tegenkrachten 558
tegenpool 123
tegenroep 15, 630
tegenstand 413
TEGENSTEM 212
tegenstralen kw48
tegenstrooms 585
tegenweer 475
tekel 418
teken 9, 10, 33, 93, 238, 258, 266, 431, 474, 483, 506, 507, 521, 582, 635, 692
tekenaar 586
TEKENEN 509
tekenen (teekenen) 109, 201, 285, 403, 425, 447, 463, 509, 598, 611, 622, 633, bu8
TEKENING 390
tekening 69, 100, 110
tekens 130
tekenschrift 289
tekenstift 100
tekent 286, 613
tekort 333
TEKST 563
tekst 74, 124, 259, 465, 553, 600, 603, 617, 627
teksten so21
tel 433, 508, 515(2x)
telegraafdraad ho20
telken 261
telkenjare 520
telkenmaal 579
telkenmale 171, 238
telkens 48, 391, 417, 520, 525, 545, 583, 629, 652, ar20
tellen 30, 73
tellende 660
teloor 194, 394
telt 498, 593, 642, 656, 692
tèlt 654
temmen 571
TEMPELROOF 424
tempteert 533
temt 77
ten zie vvw te
tenen 442
tentamens 123
tentoongesteld 582
tenzij 729
ter zie vvw te
terecht 119, so27
TEREUS 602
tergend 536
tergt 533
terloops 630
terrarium 127
terras 496
terrassenwal 496
terrein 264, mo73
TERSCHELLING 258
terug 9, 11, 30, 71, 286, 299, 349, 375, 425, 521, 542, 554(2x), 580(2x), 582, 583(3x), 587(2x), 588, 638, 667, ve103, so12
teruggebogen 95, 297
teruggehouden 65
teruggekeerd 44
teruggekomen 383
teruggemeld 513
teruggestoten 522
teruggetrokken 627
TERUGGEWEZEN 349
TERUGKEER 411
TERUGKOMST 326
terugloopt 286
terugtrekkend 649
terwijl 75, 124, 197, 204, 250, 349, 425, 432, 442, 462, 622, 724, ar20
terzij 507(2x)
terzijde 294, 337, 359, 401, 630, so27
tesaamgevouwen 297
tesamen 335, 414, 465, 568
Tessel 656
TESTAMENTAIR 487
teugels 722
teveel ho70
tevens 578, 627
tevoren 571, 690, 718, bu31
teweeg 580
tezaam 34
tezamen 31, 49, 136
tezamenhoren 71
tezelfdertijd 582
THALES 112(3x)
thans 44, 110, 127, 184, 237, 289(2x), 394, 402, 445, 463, 502, 522, 525, 559, 598, 601, 631, 660
THAS0S 282
the 397(2x)
THE 353, 721(2x), 723
Theaetetus 465
theater 603
thema 580, 585, ho20
thema's 117, so21
THEODORA 343
Therimachus 640
Thessalisch 380
thijm 280, 627
thijmdal 561
Thijsse 164
thou 440
Thraciërs 668
Thracisch 513
THRACISCH 244, 245
THRACISCHE 513
thuis 12, 47, 57, 126, 232, 326, 551(2x), 584, 666
thuisbracht 138
THUISKOMST 30, 311
THUISREIS mo72
Thule 627
THULE 382, 429, 608
tien 216, 579, 612, 705, bu31, bu43(2x)
tiende 71
tienduizend 297
tierelieren 240
tij 87, 196, 244, 255, 286, 397(2x), 444, 451, 480, 488, 552, 571, 649, 657
tijd 69, 72, 92, 98, 100, 120, 127, 238, 240, 263, 298, 327, 329, 461, 525, 535, 578, 580, 587, 615, 660, 671, 677, 682, 687(2x), so13, ho68
tijde 43, 627
tijdelijk 271
tijdeloos 100, 238, 285, 369, 390, bu40
tijdeloosheid 565, 581
tijdeloze 69, 477
tijdelozen 557
tijden 262, 269, 330, 580, 583, 587, 667, 723
TIJDENS 471
TIJDING 560
tijding 462
tijdingen 567
tijds 569, 705
tikken 223
tikt 318, 343, 715
til 521
TILL 357
tillende 24
tilt 53
timmert 223
tin 665(3x)
tint 12, 69
tintelend 17
tintelgoud ve85
tinteling (tint'ling) 16, 50
tintelkou 89(3x)
tintelvingers 666
tinten 18, 100, 110, 598, 678
tint'len 79
tippen 324
tipt 343
Titia 18, 68
tittels 109
tjalk 451
to 620
toch 85, 120(2x), 127(2x), 128, 160, 222, 420, 441, 584, 593, 616, 713, 719, 725, so12, so13
tóch 257
tòch 286, 627, 635
tocht 118, 623, 629, 689, 727, ve87
tochten 44
tochtgenoot 630
tochtgenoten mo27
TODE 239
toe 433, 462, 464, 597, 629, so13
toebedeeld 98
toedrang bu15
toeë 95
toefde 13
toefden 264, mo73
toefje 191
toeft 28, 99, 713
toegangspad 478
toegebogen 49
toegebracht 191
toegedaan 241
toegedragen 75
toegegaan 535
toegemeten 525, bu43
toegenegen 136
toegericht 24, 92
toegeronde 108
toegestaan 605
toegevlogen 243, 290
toegevouwen 324
toegewend 24, 496
toegewijd 637
toegezegd 535
toen zie vvw
toenmaals 493, 572
toeslaat 651
toesloeg 388
toetst 647
toeval 461(2x)
toevallige 429
toevalligheid ve87
toeven 7, 56, 109, 605
toevend 150, 240
toevende 20
toeverlaat 51, 487
toevertrouwd 192, 196, 330
toevertrouwde 174
toevertrouwt 646
toevlucht 187
toezagen 11
toga 122
toga's 123
togen 203
tokkelsnaren 639
tokkelt 108(2x)
tolk 600
TOLSTOI 77
Tolstoi 77
Tom 497
tonen 18, 108
tong 316, 433
toon 16, 78, 151, 173, 353, 596, 669, kw33
toont 606
toonval 516
toornig 385
toorts 596
toortsen 698
toplicht 572
toppen 281
toren 181, 542
torenhaan 533
torensteden 568
torentrans 203
torst 638, 666
tot zie vvw
totaan 472, 524
totdat 9, 13, 55, 147, 287, 471, 656(2x)
tourisme kw37
touw 362, 384, 417, 473
touwen 49, 218, 317
tover 29, 496
toverkap 627
TOVERWOORDEN 713
traadt 112
traag 30, 34, 523, 585, 608, 638, 670
tracht 386, 486, 600, 668
trachten 608, 691
trachtend 628
trachtte 112, 545, 558
trad 69, 462, 463, 699
trage 47, 215, 222, 233, 259, 260, 310, 363, 429, bu8
trager 524
tralieraam 665
tranen 51, 105, 109, 200, 262, 266, 280, 332, 337, 376, 389, 464, 477(2x), 494, 511, 539, 543, 549, 553, 559, 569, 572, 644, 668, 672, 681, 683(2x), 723, ar20
trànen 498
transcendent 629
transen 597
trant 19, 23, 222, 513, 669, bu21, so33
tranteldans 284
trantelden 277
trantelend 522

TRAP ar22
trap 581, 628, 630
trapje 599
trappen 326, 543(4x), so12
trappenhuis 323, 442
tràpt so12
trapte 621
trechter 485
treden 109, 150, 283, 727
tree 628
treed 667
treedt 102, 347, 586, ar22
treft 471
trein 264, 311, 687, mo73
treinen 328
trek 118, 255, 321, 344, 379, 488, 524, 727
trekken 15, 76, 310, 328, 533, 569, 570
trekkende 244
trekt 19, 194, 218, 231(2x), 313, 326, 362, 394, 423, 483, 533, 646, bu8
trekvogels 261
treurenden 331
treurroos 221
treurwilgtakken 19
trilde 104, ve87
trillend 10, 19, 65, 101, 109, ve85
trillende 9, 110
trilt 49
TRIOMF 510
triomf 378, 463, 555, 596
triomfante 583
triomfantelijk 611
triomfkreet 462
trippelende 669
trippen 240
TRISTIS 217
trof 629
trok 12, 50, 213, 531, 558, 699(2x)
trokken 559
trommels 230
trompet 308, 423
tronk 229

TROOST 51
troost 202, 516, 567, 628, 636
troosteloze 162
troppo 669
tros 699(3x)
trots 42, 100, 117, 206, 281(2x), 300, 313, 505, 541, 562(2x), 569, 694, 698, bu54
trotse (trotsche) 197, 245, 280, 317, 380, 394, 511, 524, 580, 714, bu53
trotseert 420
trotseren 490
trotserend 416
trouw 51, 102, bu21, ar20
trouwens 120
Truus 332
tuba 230
tubastoot 384
tucht 118, 206, 515, 666, bu53
tuil 248
tuilen 552
tuiltjes 324
tuimelen 253
tuimelramen 117
TUIN 23, 71
tuin 23, 30, 68, 72, 73, 92, 478, 537, 584, 593, 709, ve103
tuinman 85, 537(2x)
tuintje 622
tumult 581
tureluur 383
turen 11, 29, 43, 91, 102, ve87
turend 30, 68, ve85
turende 508
Turfstraat 581
tusschenkomst bu53(3x)
tussen zie vvw
TUSSENSPEL 240
TUSSENUUR 129
tussenuur 129
tuurde ve53
twaalf 125, 461, 511
twaalven 511
twee zie vvw
tweede 477
tweeën 377, 601
tweehonderd 215
tweelingster 596
tweemaal 104, 165, 497
tweespalt 451
TWEESPRAAK 104, 441, 606
tweesprong 76, 196, 334
tweestrijd 580
tweestroom 517
tweetal 611
tweezaam 547
twijfel 461, 465, 521, 601
twijg 463, 465
twijgen 85
twintig 422(2x), 561
twist 223, 399, 465
twisten 623