Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

vaak 94, 102, 122, 333, 559, 579, 628(2x), 659, so20
vaal 219, 667
vaalgeworden 118
vaalheid 401
vaalt 485
vaalte kw63
vaar 501, 651(2x)
vaardig 284
VAART 90
vaart 193, 260, 386, 400, 411, 451, 483, 501(2x), 513, 609, 645, 651
vaarwel 397, 525, 554(4x), 659(3x)
vacht 443
vachten 382, 386
vademen 369
VADER 620
vader 29, 122, 123, 125, 146, 214, 228, 270, 285, 297(2x), 315(2x), 333, 361, 381, 395, 401, 415(2x), 443(4x), 472, 560, 564(2x), 582, 606, 620, 621(2x), 629, 639, 687(2x)
vaderen 385
vaders 572, 600, 614(2x)
VAGANTES 76
vak 19, 64, 291
vàk 126
vaker 524
val 33, 78, 247, 256, 267, 391, 483, 487, 496, 640, 644
vale 77, 259, 362, 463, kw30
Valerius 81
valk 300, kw47
VALLEI 271, ar27
vallei 271(2x)
valleien 15
vallen 28, 76, 218, 267, 308, 565, 605, 682
vallend 13, 444
valt 6, 72, 93, 102, 109, 113, 118, 168, 329, 422, 435, 485, 525, 556, ar21
van zie vvw
vanaf 316, 543
vanavond 579
vandaag 25, 44, 89, 136, 415, 564, 578, 582, 586, bu31(2x)
vandaan 146, 228, 375, 420, 473, 477, 557, 608, 613, 620, 660, 686
vaneengegaan 265
vangen 291, 432, 479
vangt 110, 237, 279, 714, 715
vanmorgen 126
vannacht 136, 182, 190, 329, 395, 657
vanouds 204
vanuit 420, 465
vanwaar 490
vanzelf 713
vanzelve 79, ve87
varen 504, 671
varenbladen 348
varend 549
varenkruid 28
varenplant 148
varens 289, 320, 502, ve87
varensgast 659(2x)
varentje 578
variant 598
VASALIS 539
Vasalis 651
vast 50, 109, 380, 432, 461, 496, 524, 584, 611, 687, 691, so27
vàst 119
vaste 214, 321, 344, 461, 601, 634, bu53
vastgeketend 300
vastgesloten 284
vastgevoegde 287
vastgezet 319
vastgezogen mo24
vastgrijpt 147
vastland 521
vat 99, 667
vecht 634, 658
vechten 609, so23
vechtend 216, 628, 672
veder 423, 600
vederen 229
vederenkleed 517
vederenschaduw 281
vederlicht 139
vee 366
Veecaten 426, 610
veegsel 621
veel 109(3x), 120, 128, 205, 484, 503, 579, 584(2x), 586, 628, 634, 636, 684, bu21(2x), so13
veelbelovend 462
veeleer 586
vêelen 335
veelgekromde 521
veer 286, 333, 451, 509, 642
veerboot 47
veergeld 517(2x)
VEERHUIS 47
veerman 517(2x)
VEERPONT 333
veertig 118, 543
veertje 693
vegen 111, 243
veile 176
VEILIG 94
veilig 54, 264, 343, 411, mo73, ve89
vel 417
veld 66, 69, 101, 109, 522, 622, 634, 692, 725
velde bu9
velden 97, 195, 717
veldtocht 667
vele 111, 464, 654
velen 69, 81, ve89
veler ve89
velis 42
vellend 521
velt 513
vermannend 641
venijn 158
venster 47, 95, 232, 304, 570, 572, ve103
vensternis 700
vensters ve103
ver 7, 43, 79, 364, 437, 463, 487(2x), 512, 516, 557, 564, 565, 613, 651, 660, 701, 703, 713, ar20
vèr 328, 477
veracht 463
verachten 422
veranderd 531(2x), 538
verandering 451, 462
VERANTWOORDING 394
verarmt bu54
verbaasd 346, 386, 721
verbaasde 227, 549
verband 78, 237, 462
verbannen 522
verbastering 516
verbeeldt 262
verbeid 262, 271, 569, 700
verbeidde 104
verbeiden 47, 358, 411
verbeten 216, 463, 541, 641
verbièd so23
verbijsterd 668
verbijstering 623
verbijt 536
verbinding 75, 489
verbleekt 336, 602, 701
verbleken 670
verblijden 692
verblijf 389(3x)
verblijven 238
verblind 367
verboden 218, 716
verbogen ve103
verbolgen 464, 583
verbond 105, 108, 463, 567, 700, bu21
verbonden 76, 155, 244, 463
verbood 261
verborg 420
verborgen 9, 67, 97, 434, 568, 571(2x), 631
verborgene 607
verbrak 237, 463, 598
verbrand 296, 347
verbreken ve89
verdaagd 715
verdaan 348
verdeeld 507, 580
verdeelt 513
verdelen 386, 655
verdelgt 365
verder 108, 138, 310, 390, 708, 713, so13
verdoffe' 64
verdoken 18, 229, 713
verdonkerend 483
verdord 127, 229, 563
verdorde 285
verdort 125
verdraag 417
verdraagt 631, 637
verdragen 128
verdreven 219
verdriet 51, 494
verdringen 553
verdrinken 121
verdronken 479
verduisterd 464
verduisteren 449
verduren 345, 512, 522, 703
verdwaasd 386
verdwalen 438
verdween 414, 722
verdwenen 701
verebben 524
vereend 178
vereenzaamd 720
vereeuwigd 705, 722
veren 100
verenkrans 297
verf bu43
verflarde 443
verfraaid 494, 643
vergaan 146, 151, 212, 228, 239, 243, 280, 370, 507, 515, 630, 713, 714, bu15, mo24
vergaard 103, 193
vergaarden 77
vergaat 28, 485, 583
vergane mo24
vergankelijk 239
vergat 123
vergaten 426
vergeef 103, 120, 121, 129, 136, so33

VERGEEFS 221
vergeefs 628, 658, ve87
vergeet 119(2x), 379, 537, 605(2x), so20
vergeleken so12
vergelijkt 583
VERGETELHEID 605
vergeten 508(3x), 565, 579, 717, 723, so27
vergeven 120(3x), 268
vergewist 617
vergezicht 19, 463, 630
vergezichten 72, 565
vergiftigd 558
Vergilius 75, 627(2x)
vergist 582, 630, 697(3x)
verglijdt 25
vergoten 707
vergrauwde 473
vergrijsd 627, kw21
vergruizelen 214
vergund 677
verhaal 33, 665
verhaald 330, 442, 523
verhaastend 620
verhalen 11, 190, 395
verheerlijkt 270
verheft 471, 631
verheldering 565
verhelen 285
verhief 522
verhinderen 227
verholen 68, 289, 292, 353, 562, 567
verholene 47
verhongeren 379
verhoogd 381
verhoor 715
VERJAARDAG 136, 144
verjaardag 415
VERJAARSWENSEN 307
verjaart 586
verjagen 532
verjoeg 142, 355
verkalkt 622
verkassen 129
verkaveld 187
verkeerd ve89
verkeeren bu53
verkiezen 553
verklaard 598
verklaart 603
verkleind 685
verkocht 121
verkoos 72, 394, bu40
verkoren 241, 522, 561, 697, 702
verkorenen 465
verkozen 495, 569
verkregen 266, 604
verkrompen bu8, kw33
verkwist 617
VERLAAT 477
verlaat 173, 195, 422, 477, 536, 651, 657
Verlaine 601
verlangen 6, 9, 11, 33, 48, 58, 78, 233, 291, 479, 508, 553, 568, ve87
verlàngen 595
verlangens 78
verlangt 628, 656
verlangzaamd 633
VERLATEN 443
verlaten 138, 230, 235, 238, 281, 348, 489, 545, 569, 617
VERLATENE 329
verlatenheden 438
verlatenheid 570
verleend 578
verleerd 175
verlicht 237
verlichte 449
verliest 706
verliet 294(3x), 359(3x), 365, 422, 443
verliezen 473(2x), 553, 580
verlof 578
VERLOREN 334
verloren 17, 57, 241, 298, 334, 506, 548, 611, 697, 699, 702, 718, kw21
verlos 226
vermaan 237, 349, 551, 644
vermag 411, 723
vermanend 318, 523
vermant 657
vermeden 568
Vermeer 200
vermetel 580
vermeten 621
vermijd 534
vermijden 294, 359
vermijdend 583
verminken 121
verminkt 140, 366, 556
vermocht 517(2x), 520
vermochten 289
vermoed 53, 68, ve85, kw47
vermoeden 535, 568
vermoedend 572
vermoedt 73, 378, 646
vermoeiden 264, mo73
vermogen 41, 74, 243, 281, 514, 565, 567
vermorst 707
vernedering 621
vernield 538, kw17
vernieuwd 520, 565, 646
VERNOMEN 471
vernomen 172
vernuftige 183, 395
verondersteld 121
veroveraar 595
veroverd 462
verpandt 647
verplaatst 585
verplet 233
verplicht 493
verplozen 336
verpozen 495
verpozing 461
VERRAAD 290
verraad 183, 290, 291, 304, 395, 422, 548, 559, 609
verraadt 15, 321, 344, 637
verraden 175, 546
verradend 524
verrader 546
verrafeld 202, 384
verre 19, 25, 57, 76, 279, 558, 654, 681, 689, 701, ve89
verrekijker 660
verrezen 331
verricht 110, 135, 265, 402, 603
verried 176, 493, 606
verroeste 118
verrukkelijk 42, 307, 583, ho20
verrukkelijke 50, bu40
verrukkingen 464
VERS 420, 446, 499
vers 10, 25, 61, 102, 282, 395, 420(3x), 452(2x), 488, 510, 514, 515, 540(2x), 541(2x), 597, 606, 607(2x), 615, 627(2x), 631, 635, 646(2x), 650, 651, 671, 678(2x), bu9, kw33, so33
versagen 249, 253
verschansen 558, 641
verschanst 628, 673
verscheen 401, 463, 687, 722, bu43
verscheidenheden 109
verschemerende 614
verschenen 442, 522, 523, 568
verscheurt 384
verschiet ve51
verschijnen 24, 42, 61, 313, 449(2x), 569, 603
verschijnt 246, 266, 418, 425, 443, 445, 581, 586, 596, 659, 666
verscholen 68, 108, 301, 438, 473, 561, 569, mo30
verschoof 558
verschoot 562
verschoten 101(2x)
verschrikkelijk 127, 284(2x)
verschroeien 257
verschrompelt 66
verschuift 314
verse 305
versieren 240
verslaan 123, 212, 473, 533, 722
verslaat 510
verslagen 361, 489, 533, 570
verslagene 595
verslagenen 251
verslapen 559
versleten 508, 652
versloeg 522
verslonden 433
versluierd 19
versmaad 373
versmald 727
versmalde 20
versmalt 397, 667
versmelt bu15
versomberend 436
verspild 617
verspreidt 692
verspringt 284, 628
versprongen 461
versta 264, mo73
verstaan 7, 40, 63, 147, 264, 316, 512, 611, 686, 703, 708, bu15, mo73
verstand 622, 667
verste 69
versteend 221
verstek 464
verstekeling 690
verstenen 545(3x)
Verster 165
versterf 625
verstierf 20
verstiet 443, 487
verstikt 463, kw18
verstilde 548
verstilt 698
verstoken 454
verstomd 316
verstomt 363
verstond 63, 461
verstonden 463
verstondt kw15
verstoord 354
VERSTOORDE 622
verstoren 346, 347
verstoteling 524
verstoten 557
VERSTOTENE 294, 359
verstrakte 558
verstrengeld 55
verstrengeling 110
verstrijkt 75, 656
verstuivend 33
VERTAALD 665
vertaald 485, 555, 640
vertaalde 627, 636
vertaalt 188, 432
vertakt 9, 29, 712
vertakte 61, 89, 148
vertalen 122, 130, 238, 291, 567
verte 76, 279, 520, 571, 572, 615, 722
verteerd 175
verteert 484
verteld 109, 121, 384
vertellen 668
vertelt 388, kw33
verten 58, 79, 89, 97(2x), 122, 324(2x), 416(2x), 558, 681, mo65
vertoef 39
vertolken 246
vertoont 321, 344
vertraagd 127, 687
vertraagde 267
vertragen 47
vertreden 438
vertrek 48
vertrekken 444
vertrekt 628
vertrok 401
vertrokken 213, 694, 718
vertrouw 57
vertrouwd 30, 49, 97, 579, 726
vertrouwde 11, 512, 703
vertrouwelijk 502
vertrouwen 49
vertwijfeld 443, 658, ve103
vervaard 242, 533, 555, 601, 613
vervaarlijk 426, 451, 466, 533, 558, 690
vervaart 596
verval 443
vervallen 449, 578
vervalt 397
vervaren 272, 532
vervlagen mo30
vervloeiend 69
vervloekte 558
vervlogen 554, 558
vervluchtigt 588
vervoerde 513
vervolgen 567
vervolger 667
vervolgt 233, 689
vervreemd 328(3x), 464, 489, 686
vervreemdden 629
vervreemden 196
vervreemdend 265
vervreemding 569
vervuld 91, 92, 603, ve85
vervuldheid 72
vervulling 26
verwaaid 51
verwaarloosd 127, 294, 359
verwaast 588
verwacht 34, 54, 93, 326, 383, 430, 595, 697
verwachte 112, 568, 570
verwachten 33
VERWACHTING 93, 454
verwachting 580
verwachtingsvol 581
verwant 43, 222, 471, ve53 bu21
verwante 614
verward 68, 94, 234, 265, 401
verwarring 621
verweer 249, 669
verweerd 44, 515, 521, 545, bu54
verweerde 7
verweert 321, 344, 509
verwees 619
verwekt 380
verwelken 553
verwensing 462
verwenste 621
verweren 522, 553
verwerft 692
verwerpen 571
verwerping 524
verwerven ve53
verweven 11, 26
verwierp 379
verwierpen 569
verwijl 240
verwijst 581, 585
verwijt 217, 637
verwisseld 616
verwist 382
verwoed 656
verwoest 164
verwoestingen 464
verwonderd 19, 61, 68, 261, 262, 265, 644, 673, ve87
verwondering 58, 93, 465, bu43
verwond'rings 56
verworpen 620
verworven 270
verwrikbare 533
verzaad 51
verzaakt 443
verzadigd 77, 298
verzadigde 421
verzakend 523
verzamelen 260
verzamen 73
verzegeld 582
verzen 158, 396, 402, 489, 539, 563, 609, 647, 651, 681, kw37
verzengd 621
VERZET 221
verzet 233, 264, 390, 423, 562, 698, mo73
verzetten 425
verzinken 121, 434
verzonken 12, 68, 102, 656, ve85
verzuim 121
verzuimen 655
verzwakt so12
verzwegen 7, 67, 376, 699, bu15
vestigde 608
vesting 168, 656
veten 474
veulentje 213
vezels 12
viel 19, 119, 219, 520, 542, 558, 687
vier 126, 244, 252, 433, 461, 560, 585, 618, 622, 654, 692(2x), so22
vierde 138, 638
vieren 240, 722, kw38
VIERING 700
vierkant 461
vierkante so27
viert 550, 598, bu31
viervleugelig 251
vigilare 24
vijand 616, kw32
vijanden 213
vijands kw13
vijf 361, 471(3x), 472, 502(2x), 616, 649
vijfde 124, 727
vijftig 216
vijfvlakkig 13
vijl 620(2x)
vijlde 665
vijven 520
villatjes bu54
vin 286
vind 9, 39, 56, 57, 167, 184, 394, 697, so27
vind' bu43
vinden 15, 44, 87, 224, 292(3x), 488, 522, 526, 539, 545, ar27
vindt 71, 94, 137, 253, 394, 419, 440, 487, 581, 598, 615, 629, 700, 708, 719, ve85
ving 31, 64, 67(2x), 71, 81, 261, 277, 560, 598, 600, 601(2x)
vinger 301, 318, 336, ve85
vingers 11, 117, 279, 286
vingertoppen 353
vin-je so23
vinnen 490, 506, 645
violen 68(4x), 336, 496
VIOLENPERK 68
violet 13
VIOLON bu15
vis 255, 258(2x), 266, 286, 432, 501(2x), 503, 506, 613, 635, 645(6x)
visgraatmotief 619
visjes 148
visotter 179, 450
vissen 29, 104, 291, 479(2x), 490, 549
VISSER 375
visser 258
vissers 258(2x)
vissersnet mo24
visserswet 233
visvangst 654
VLAANDEREN 6, 550
Vlaanderen 7
vlagen 11, 41, 48, 159, 249(2x), 289, 389, 463(2x), 515, 569, 630
vlagend 511, 603
vlak 188, 558, 581, 630, 652, 687, kw37
vlakbij 48, 713
vlakke 717
vlam 26, 28, 78, 90, 97, 99, 175, 296, 297, 463, bu31
vlamden 72
vlammen 687
vlammend 122
vlegel so12
vlek 260
vlerken 318, 362
vleug 81
vleugel 257
vleugelen 105, 110, 234(2x), 240, 242, 250, 252(2x), 256, 580, 631, kw47
vleugelpaard 121
vleugels 48, 124, 281, 416, 559, 600, 715
vleugelslaan 625, 649
vleugelslag 34, 603
vleugen 64
vleugend 55, 102
vliegen 323, 558
VLIEGEND 558
vliegend 414
vliegende 555
vlieger 720
vliegt 215, 423, 628
vliegtuigen 328
vlier 30
vlies 679
vliet 79, 283
vlietend 671
vlij 334
vlijmend 440, 636
vlijmend-zoet 67
vlijmscherp 652
VLINDER 63
vlinder 63, 124(2x), 345
VLINDERS 110
vlinders 110, 111, 221, 240, 289, 306, 324, ar22
vlinderwieken 151
VLOED 649
vloed 239, 255, 286, 656
vloedlijn 656
vloeiend 69
vloeit 584(2x)
vloeken 219, 621
vloer 117
vloeren 370
vlogen 532, 562
vlokken 138, 305
vlonder 224, 333, 724
vloog 64, 123, ve53
vlucht 19, 29, 48, 62, 93, 94, 105, 192, 206, 229(2x), 297, 379, 555, 681, bu53
vluchten 238, 603, 668
vluchtend 581
vluchtende 15
vluchtte 177
vluchtten 50
vlugge bu40
vocalen 247, 514
vocht 366
vochte 301
vochtig 539, ve87
vochtiger 15
vochtigheid 95
vochtomvlaagd 281
vochtvlek 118
voddenrapers kw30
voedsel 190, 395, 432, ho68
voedt 420
voeg 365, 578
voegen 365(2x), 485
voel 41, 353
voelde 213, ve87, mo72
voelen 79, 306
voelend 645
voelsprieten 558
voelt 77, 173, 176, 586, bu8(2x)
voer 542, 621
voeren 376
voerende 429
Voerman 610
voert 17, 122, 572, 582, 667
voet 6, 50, 53, 55, 112, 259, 282, 283, 287, 297, 300, 358, 599, 621, 646, 649(2x), 658, 722, ve87, bu40, kw37, so28
voetelings 595
voeten 19, 31, 58, 177, 260, 323, 328, 377, 480, 547, 556, 608, 657, 698
voetenstrak 284
voetgestamp 513, 521
voetjes 669(2x)
voetstap 69, 78, 105, 181, 222, mo65
VOGEL 62, 617
vogel 19, 62(3x), 99, 163, 173, 194, 234, 290, 304, 381, 383, 394, 441(2x), 596, kw18
vogelaar 423
vogelbeest 286
vogelen 100, 107, 151, 169, 199, 234, 238, 243, 245
VOGELHEEM 100
vogelhoog 513
vogelpaar 512, 703
vogelprenten 69
vogels 79, 93, 100, 105, 151, 327, 411, 569, 603(2x), 656, ve51
vogeltjes 240
vogeltrek 629
vogelvlucht 635
vogelvluchten 111, 444
vogelvolken 93
VOGELVRIJ 387
vogelvrij 533
vogelwieken 261
vol 66, 117(2x), 264, 463, 478, 482, 507, 508, 552, 563, 583, 585, 631, 670, 690, mo73
volbracht 411
voldaan 497
voldeden 618
voldragen 26, 102
volg 42, 107, 194, 394, 508, 537, 596
volgden 560
volgen 669, 691
volgend 583, 660
volgens 464
volgeschreven 269
volhouden so27
volk 155, 158, 201, 261, 299, 425, 603(2x), so12
volken 246, 260, 629
volkomen 6, 17, 31, 542, 578
volle 7, 71, 72, 108, 123, 420, 522
volleerd 579
volmaakt 280, 310
VOLMAAKTE 644
volmaakte 270
volstrekt 25
VOLSTREKTE 277
volstrekte 173, 277
voltooid 9, 61, 113, 136, 510, 656, 679
voltooien bu43
voltooiend 525
VOLTOOIING 488
voltrekt 580, 631
voltrok 265, 464, 544
voltrokken 569, 570, 620, 690
volzware 524
vond 12, 346, 403, 541, 600, 607, ve87
vondeling 472
vonden 72, 140, 330
vonk 55
vonken bu40
voor zie vvw
vooraan 722
voorafgaan 672
vooral 118, 119(2x), 120
voorbereiden 393, bu53
voorbestemd 630
voorbij 12, 15, 19, 27, 30, 39, 48, 72, 105, 149, 162, 232, 234, 277, 334, 366, 376, 387, 451, 537, 560, 601, 627, 641, 701, 715, 721, bu40
VOORBIJGAAN 725
voordat 558, 565
voordeel 120
voordeur 712
voordien 596, 629
vooreerst 583
voorgevoel 690
voorgevoelens 525
voorgezet 673
voorgoed 464, 605, 628, kw17
voorgrond bu43
voorheen 239, 439, 712(2x)
voorhoofd 76, 465, 558, 579, 586
voorhoofdsband 506
VOORJAAR 332
voorjaar 7, 48, 296, 490, 523, 610, 611
voorjaars 684
voorjaarslanden 6
VOORJAARSMORGEN 611
voorjaarsplant 169
voormaals 570
voornaam 627, 712
voornemens 691
voorop 586
VOOROUDERS 474
vooroudertrots 413
voorportaal 581
voorspelt 320
voort 123, 263, 365, 653, so22(2x)
vóórt ve51
voortaan 64
voortbestaan 557
voortduring 635
VOORTEKENEN 687
voortgeplant 392
voortijdelijk 558
voortijdig 617
voortrekker 523
voortstuwende 430
voorwaardelijke 202
voorzanger 639
voorzeggen 690
voorzeggingen 567
voorzegt 454
voorzichtig 12, 127, 306
voorzitter 580
vorderde 616
vore 277, 319(2x), 476, bu31
voren 77, 226, 633
vorm 9(3x), 61, 108
vormde 571
vormden 414, 699
vormeloze 480
vormt 16
vorsende 112
vorst 300, 476, 511, 521, 522, 647, 666, 706
vorsten 707
vorstig 89
vorstlijk 105
vos 613, 689
vosruin 620
vossehol 613
vouw 264, mo73
vouwde 559
vouwen 102, 214
vouwt 330, 552
voze 162, 525, 636
vraag 74, 149, 315, 535, 553, 560, 634, ar20
vráág 629, so33
vraagt 109, 289, 341, 368, 637, bu54(3x)
vracht 204
vragen 24, 33, 34, 51, 53, 58(2x), 128, 149, 165, 258, 361, 478, 498, 517, 548, 568, 607, 654, 692, 720, ve87, ve89
vragend 125, 522, 524, 580, 690
vragende 334, 514
vrat 665
vrede 184, 212, 266, 270, 394, 481, 549, kw15
vredesoptocht 698
vredig 447
vree 109, 212, 224
vreemd 314, 484, 545, 553, 558, 568, 627, 718
vreemde 298, 411, 415, 421, 444, 465(2x), 524, 525, 554, 659
vreemdeling 215, 354, 452, 487, 531, 558, 601, 627
vreemdelingen 554
VREEMDEN 564
vreemden 424, 564
vreemdgetaalde 511, 655
vreemdste 608
vrees 94, 119, 268, 321, 344, 463, 568, 601, 621
vreesde 105
vreest 321, 344
vreet 259
vreten 127
vreugd 6, 17, 40, 79(4x), 94, 109, bu9
VREUGDE 79
vreugde 34, 172, 394, 463, 532, 671
vreugden 11
vreugdes bu40
vrezen 173, 418(4x), 541, 585, 651
vriend 103, 211, 637, 707(2x)
VRIENDEN 438
vrienden 71, 72, 73, 307, 390, 423, 471, 586(2x), 635, 659, 709, kw33
vriendenhuis 478
vriendensamenzijn 707
vriendinnetjes 673
vriendschap 23, 71(2x), 304, 700, 702
vrij 12, 16, 20, 56, 79(2x), 97, 105, 171, 255, 257, 423, 433, 488, 501, 503, 581(2x), 645, 660, 683, 699, bu40, bu51(4x), so33, ve87, ve89
vrije 10, 30, 304, bu21
vrijgeleide 269
vrijheid 321, 344, 422, 462, 464, 694, 702, bu53, bu54
vrijheids 72
vrijkocht 521
vrijuit 23
vrijwel 585, 587
VROEG 336, 498
vroeg 39, 56, 101, 142, 265, 329, 343, 355, 388, 462, 472, 494, 585, 614, 618(2x), 630, 649, 654, 671, 702, 719, so12
vroege 29, 67(2x), 85, 99, 104(2x), 125, 265(2x), 285, 311, 322, 603, 722, bu43
vroegen 143, 356
vroeger 671, so13
vroegere so28
vroegste 100
vroegte 560, 586, 654, 669
vrolijk 692
vrouw 343(2x), 363, 370, 381, 387, 417, 517(2x), 613, 614, 638
vrouwen 317, 560, 618
vrucht 28, 66
vruchten 23, 151
vs. 612
vuil kw18
vuile ar21
vulpen 642
vult 147, 343
vuren 392
vurig 72, 143, 356, 603
vurige 361
VUUR 361
vuur 55, 297, 363, 463, 471, 487, 600, 640, 666
vuurrood 613
vuurstenen 471
vuurtoren 660
vuurvlam 463