Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

concordantie op het in boekvorm verschenen dichtwerk van Ida Gerhardt

De volgorde van de paginacijfers in deze concordantie is als volgt:
1. Verwijzing, zonder letteraanduiding, naar de pagina's van Verzamelde gedichten, vanaf de 11e druk.
2. Bij het samenstellen van Vroege verzen (1978) en bij de herdruk van De hovenier heeft de dichteres een aantal gedichten geschrapt, naar welke hier verwezen wordt: verwijzing naar de eerste druk van de afzonderlijke bundels waarbij de volgende afkortingen vóor het paginacijfer gebruikt worden:
ve: Het veerhuis
bu: Buiten schot
kw:
Kwatrijnen in opdracht
so: Sonnetten van een leraar
mo:
Het levend monogram
ar:
De argelozen
ho:
De hovenier

Ten behoeve van de handzaamheid zijn veelvoorkomende niet-kernwoorden apart ondergebracht onder de tab: 'vvw'.

Voor wie niet beschikt over Verzamelde Gedichten, maar wel over de afzonderlijke dichtbundels, is een transponeringstabel te raadplegen.