Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

concordantie op het in boekvorm verschenen dicht- en vertaalwerk van Ida Gerhardt

De volgorde van de paginacijfers in deze concordantie is als volgt samen-gesteld:

1. Verwijzing, zonder letteraanduiding, naar Verzamelde gedichten, vanaf de 11e druk.

2. Bij het samenstellen van Vroege verzen (1978) en bij de herdruk van De hovenier heeft de dichter een aantal gedichten geschrapt, naar welke hier verwezen wordt. Verwijzing naar de afzonderlijke bundels (de eerste druk ervan), waarbij de volgende afkortingen vóor het paginacijfer gebruikt worden:

ve: Het veerhuis
bu: Buiten schot
kw: Kwatrijnen in opdracht
so: Sonnetten van een leraar
mo: Het levend monogram
ar: De argelozen
ho: De hovenier

3. Van het vertaalwerk verwijzen de paginacijfers naar Verzamelde gedichten, deel 3, (met uitzondering van de Psalmen, hier wordt naar de psalm-nummering verwezen) waarbij de volgende afkortingen zijn gebruikt:

l: Lucretius De natuur en haar vormen,
v: Vergilius Het boerenbedrijf,
a: Anthologia Palatina,
p: de Psalmen

Ten behoeve van de handzaamheid zijn veelvoorkomende woorden apart gerubriceerd en zijn te vinden onder de tab: 'vvw'.

Voor wie niet beschikt over Verzamelde Gedichten, maar wel over de afzonderlijke dichtbundels, is een 'transponeringstabel' te raadplegen.