Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

 

ja 117, 235, 638, 652, l22, l37, l38, v124, v142, p18(2x), p38, p41, p58(2x), p60, p72, p78, p84, p89(2x), p90(2x), p108(2x), p115, p118, p119, p135, p138, p148

jà v149

jaag p83

jaagt l21, v143, v147, v152, v168, p18, p57

jaar 26, 34, 65, 66, 85, 101, 125(2x), 126, 136, 144, 159, 361, 364, 422(2x), 433, 476, 546(2x), 562(2x), 584, 613, 622, 629, 639, 651, 665, 666, 701, bu21(3x), bu31, so28, l68, l70, v99, v101(2x), v106, v128, v129(2x), v132, v137(3x), v144, a180, p65

Jaär p132

jaargetij 628

jaargetijden 294, 359, 692

jaarkentering 435

jaarkring 71, 522

jaarlijks v105, v109

jaarlijkse l70, l72

jaars v106, v107, v132

jaartal 13, 672

jaartallen 716

Jabin p83

jacht l79, p56

jachtstoet v136

Jacob 613, p14, p24, p44, p53, p59, p76, p77, p78(3x), p79, p84, p85, p99, p105(2x), p135, p147

Jacob's p20

Jacobs p22, p46(3x), p47, p75, p81(2x), p87, p94, p105, p114(2x), p146

jagen 105, l17, l45, l88, v101, v109, v138(2x), v148, p56

jagend v150

jagers 388

Jahwe p4(5x), p9, p18(2x), p19(5x), p20(4x), p21(4x), p29(18x), p30(9x), p47, p48, p50, p56, p58, p59, p68(2x), p81, p87(2x), p89, p94(3x), p101, p102, p109, p110(3x), p116, p118(14x), p119, p122, p124(2x), p126, p132, p135, p137, p138, p144

Jahwe's p19(2x), p33, p102, p105, p132

JAÏRUS 673

jak 122

jakhals p63

jakhalzen p44

jaloers v166

jammer 522, kw21

jammeren p106, p142

jammerklagend p102

jammerlijk l79, v121

jammert p72

jankend l82

Janskerkhof 349, 698

JAPANSE 375

Japanse 669

Japetus v108

jaren 29, 30, 58(2x), 72, 120, 215, 216, 272, 296, 397, 472, 496, 515, 523, 524, 543, 561, 588, 617, 620, 628, 635, 659, 692, 693, 705, ve103, bu43, so12, l20, l44, l45, l52, l69, l75, l76(2x), l78, l87(2x), v119, v122, v135, v161(2x), p31, p77, p78, p90(5x), p95, p102(2x), p103

jarenlang p90

jas 343, 387, 480, 634

jasmijn mo30

jasmijnen 191

jassen 129

jaszak 694

jawoord 652

je zie vvw

jegens p78, p98

Jehuda 639

Jeruzalem 125, 531(2x), p68, p79(2x), p102, p116, p122(3x), p125, p135, p137(3x), p147(2x)

Jeruzalems p51, p128

jeugd 17, 175, 464, 465, 471, kw21, l82, a177, p25, p78, p88, p89, p103, p127, p129(2x), p144

jeugdige l74

jeukende v153

jezèlf so12

Jezus 125, 401

jicht 608

jij zie vvw

Joden 317(2x)

joeg 197, 296, 373, 463, l50, p78, p109

Joh. 265, 337

Jones 361

jong 18, 24, 41, 100, 280, 285, 394, 453, 462, 463, 495, 599, 636, 692, so20, l73, v131, v132, v137, v138, v140, v145(2x), v145, v147, v149, p37, p71, p119, p148

jòng v138

jonge 296, 325, 380, 462, 463(2x), 522, 580, 586, 614, 618, 692, 706, l16, l18, l21(3x), l42, l73, l74, l78, l91, v99, v102, v110, v113, v116(3x), v121, v124(2x), v126(2x), v127, v140, v155, v161, v164, a179, p51, p104, p110, p148(2x)

de Jonge 587(2x)

jongeling v169

jongen 124, 125, 361, 461, 464, 498(2x), 580, 586, 671, 714, 721, l81, l82, v112, v149, v161, v171, p84

jongens 121(2x), 296, 462, 604, so13

JONGENSDANS 513

jongensspeelgoed 327

jongenstrots 596

JONGENSVRIENDSCHAP 512, 703

jongere v160

jongs v137

jongsaf p71

jongste p68

jongvee v108, v128, v137

jongvolk v155

jonkheid v141, v173

jonkvrouw p45

jonkvrouw'lijke l15

Joods 349

joodse 423

Jordaan 385, p114(2x)

Jordaanland p42

jou so23

jouw 123(2x), so12

Jozef p77, p80, p81, p105

Jozefs p78

jubel 462, 603, p5, p30, p31, p33, p35, p45, p47, p63, p68, p89, p96, p100, p105, p107, p126(2x), p149

jubelen 149, p97, p126, p149

jubelend 53, 197, 245, 247, 598, l92, p42, p51, p59, p63, p90, p95, p132(2x), p145

jubelende p67, p71

Juda p48, p68, p69, p76, p78, p97, p114

Juda's p60, p108

juffrouw so23

juich p98

juichen 603, p9, p13, p14, p20, p48, p53

juichend p35, p60, p108

juichende v110

juicht p68, p100

juist 672, l15, l54, l56, l59, l60, l66, l69, l70(2x), l74(2x), l81, l84(2x), v102(2x), v118(2x), v123, v130, v145, v146, v150, v151, v167

juìst l81

juiste l27, l32, l45, l62

juistheid l19

juk 638(2x), v104, v136(2x), v140, v172(2x)

JULINACHT 435, 553

Julisch v121

jullie 121

Juno v139

Juno's v152

Juppiter v103, v112, v116, v136, v140, v159

juweel 13

juweelbokaal v132

juwelen l77

juwelenoog 64