Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw grieks getallen

 

’m so20

M. 229, 269, 323, 378, 402, 503, 539, 695

ma 669

maagd v100

maagdelijke v112, v130

maagdenwal v156, v163

maaien 250

maaiers 104, 151, v109

maaiershand p129

maaitijd v107

maak 125, 554, 642, l14, v136, p6, p7, p17, p25(2x), p26, p31, p51(2x), p54, p68, p69, p79, p83(2x), p90, p101, p109, p119(5x), p144

maaksel 399, p103, p115, p135, p139

maaksels 286

maakt 20, 78, 443, 533, 540, 585, 616, 635, 699, l24, l26, l43, l45, l70, l91, v101(2x), v108, v116, v117, v118(2x), v122, v123, v125, v127, v141, v147, v164, p7, p8, p10, p18(2x), p44(2x), p48, p57, p59, p65, p74, p95, p103, p104(2x), p113, p119(2x), p129, p145, p147

máákt p53

maakte v171, p30, p74, p76, p78, p95, p106, p107(2x)

maakten l79, l84, p79, p106, p119

maal 119, 157, 214, 268(2x), 297, 314, 377(6x), 546, l83

maalden 473(2x)

maalstroom p69, p140

maalt 432

MAALTIJD 709

maan 72, 110, 221, 242, 255, 287, 309, 402, 454, 476, 484, 497, 544, 552, 580, 583, 585, 587, 598, 602, 698, 701, l51(2x), l52, l58, l62, l63(2x), l67(2x), l68(3x), l69, l71(3x), l72(5x), l73(3x), l86(3x), l94, v108, v111, v112, p8, p72(2x), p81(2x), p89, p104, p121, p136, p148

maand 387, 593, l68, v113

maanden 48, 117, 348, 417, 523, v100, v101, v120, v139, v146, v171

maanlicht 280, l72, v112, v131

maansikkel 670

maanstand l73, v110

maant 633, 657(2x), 708(2x), 721

maar zie vvw

MAART 490

Maart 332

Maarten 596

maarts 296

maartse 494, 521, 611, 727

Maas 533

Maasbracht 543(5x)

maat 55, 96, 138, 260, 652, l92, v160, p39, p50

maatgang 245, 396, p148

macht 44, 251, 252(2x), 298(2x), 347, 445, 463, 476, 481, 520, 525, 607, bu54,  l52, l84, l85, l87(2x), v99, v100, v104, v132, v133, p8(2x), p13, p19, p29(2x), p31(2x), p37, p40, p42, p43, p59(2x), p63, p65, p68(2x), p73, p77, p78(2x), p89, p93, p96(2x), p104, p105, p106(3x), p107, p118(2x), p119, p129, p145(2x), p150

machte 112, 421, l50, l51, l60, p36, p40

machteloos ve103, l90, v105, v136, v142, v170, p17, p37, p41, p79

machten 103, 569, l17, l58, l61, l87, v171, p16

machthebbers p148

machtig 222, 260, 411, 465, 488, 523, l36, l84, v104, v125, v126, v136(2x), v172, p24, p49, p52, p68, p86, p89, p106, p112, p139, p142

machtige 245, 311, 429, 442, 451, 536, 555, 691, l19, l21, l22, l36, l42, l50, l51, l58, l61, l63, l65, l69(2x), l73(2x), l74, l84, v121, v126, v145, v168, p10, p18(2x), p60, p68, p71, p74, p77, p83, p93, p96, p132(3x), p135, p136

machtigen 473(2x), p58, p107, p113(2x), p118, p119

machtsdaad p21, p79

machtsdaden p106, p111

madrigalen 692

Maeander 284(3x)

maeander 670

Maecenas v99, v117, v136, v155

Maenala v99

Maeotis v146

mag zie vvw mogen

mager v139, v163

magisch kw17

magistraten l84

magneetnaald 694

Maia v106

majesteit 535, l49, p8, p19, p21, p29(2x), p45, p93, p99, p102, p138, p145

majesteitelijk p29, p66, p87

make p115

maken 127, 286, 415, 534, 568, 586(2x), 633, 684, l14, l16, l19, l21, l26, l27, l29, l31, l33, l34, l37, l41, l46, l54(2x), l56, l63, l64, l69, l81, l88, l92, l93, v117, v141, v144, p27, p36, p56, p68, p69, p86, p92, p102, p109, p127

maker 61, 400, 510

makers 481, p115, p135

makkelijk l82, l89(2x), v101, v163

makker v151

makkers v133

makk'lijk l39, l78

makk'lijker l68

male 477, v114, v171, v172(2x)

malen 117, 652, l22, l57, v107, v162, v167, v170, p68, p119

Mallinckrodt so21

malse v128

MAN 721

man 122, 300, 368, 401, 415, 432, 531, 560, 584, 613, 614, 620, 627, 633, 651, 652, 665, 699, ar22, l34, l35, l79, l80, v159, p1, p38, p40, p49, p68, p88, p94, p101, p105, p112(2x), p127, p128

màn v143

Manasse p60, p80, p108

mand 504, ar21

manden 375, 638

manedauw v145

manen 117, 242, 508, l90, v112, v137, v138, v168

manend 353

manhaftig 522

manier l41, l51, l62, l89

manieren l34, v137

maning 516, 654, mo65, p19

maningen 238, 567, bu53

manke 118

manlijk 511

manlijke p105

manlijkheid 72

manna p78

mannelijke 582

MANNEN 652

mannen 317, 511, 560, 616, 618, 652, 690, l15, l18, l91(2x), v152, p4, p148

mannenstem 697

mannetje l75

manshoog 462, 583, 652, 705

MANTEL 220

mantel 220(4x), 521, 522, a179, p22, p102, p104, p109

mantelen 396

MANTIEK 238

Mantua v122, v135

manuscript 531, ho20

Marbles 723

MARCHE 230

marcherend v146

mare 616, 692, v156, p19, p97, p145

Marea v119

Margy 497

Mari 480

Maria 330

Marius v121

marktwaar v144

marmer so13, v136

marmeren v135, v171

marmersteen 722

Marnix' kw13

Mars v125

Mars' v138, v166

Marsi v121

Marsman 161

marter 178

Martien 68

mart'len l93

masker 558

maskers v128

massa l24, l33, l37, l42, l45, l47, l64, l66, l81

Massa p95

massaal l62, l63

massale l52, l60, l62, l88

massa's v160

Massicus v120

massief 461, l23, l29(2x), l32, l60(2x), v146

masten 426

mat 161, 551, v163, p31(2x), p78

mate 541, l23, l32, l82

mateloos 301, p69

mateloze p150

maten 57, 363

Mater l72

materie l14, l18(2x), l19, l20(3x), l22, l23(2x), l24(4x), l26(4x), l27(3x), l28(6x), l29(6x), l30(3x), l32, l35, l36, l41, l42, l43, l44(3x), l45(3x), l47(2x), l51, l60(2x), l61, l62, l88, l89(2x)

materieel l36

materiële l22

matgroen v116

mathesis 465

matig v105

matte v169

Matth. 258, 298

MATTHAEUS 140

Matthaeus 10:29 ar21

Matthew 361

Maurits 297

MAXAN 252

me zie vvw mij

medaillon 687

mede 55(3x), l38, l41, l72, l79

medegenoten p45

medelij v162

medemens p15

medeminnaar 641

Meden v120

medenam 699

medewerking l17

MEDICA 321, 344

Medië v120

Mediërs v120

Mediës v161

mee 227, 285, 323, 361, 464, 560, 562, 580, 585, 604, 629, 644, 684, 687, 698, so23, l16, l21, l22, l27, l56, l65, l66, l71, l88, v107, v109, v115, v146, v149, v171, a179, p24, p28, p49, p68(2x), p69, p96, p106

méé 285, l64, l65, l68, l83, p141

meedeelt l68

meedogend p37

meedraag p89

meegaan 721, v157

meegaand v116

meegebrachte 479

meegedragen 58

meegegaan 333

meegelopen 724

meegenomen 17, 57, 415, ve53, l87

meegetrokken v105

meegevoerd 465, p124

meeleven p69

meen l34, l39(2x), l56, l58, l59

méénemen l21

meent l52, l59, l25, l37, l39(3x), l40, l43, so12

meer zie vvw

meerden 543

meerd're l65

meerpaal 47, 506

meertje v155

meertjes l92

meest 51, 222, 282, 631, ve103, l93, v126

meestal l42, l50, l78

meeste 608, ho68

meester bu43, l49, p123

meesterbanner p58

meester-beeldhouwer 704

meesters 175, l51, l90(2x), l91, v152, v164, p119

meet 69

meetrilt l83

meetsnoer p78

meetsnoeren p16

meeuw 654

meeuwen 461, 505, 649, v110

meevoert p69

mee-wind l87

mei 56, 144(2x), 162, 387, 466, 495, 550, 683, ve103(2x), bu51(5x)

meid 126, 724

meidoornbloesem 523

meidoornhagen 478

meidoornrand 87

meineed v115

MEISJE 718

meisje 462, 463, 599, 673, 718

meisjes v111, v170, p45, p68, p148

Melampus v152

MELANCHOLIA 479

Melchisedek p110

meld 584, 625

meldde 603, 652, 687

melden 317, v138, v172, p22, p22, p30, p51, p92

meldend 630

meldende 313

meldt 512, 659, 666, 701, 703, p19, p50, p71, p96

Melicertes v113

melk 325, l21, l40, l74(2x), l76, v110, v140, v147(2x), v149

melkboer 593

melken 425, 497, v109

melkgeefster v144

melkstippels 666

melkstroom l21, v145

melkvee v147

melkweg 419

melkwegnacht 309

melkwegstelselen 508

Mella v163

melodie 16, 19, v171

melodische l59

Memmius l13, l25, l45, l49, l52, l54, l76, l89

Memmius' l14

MEMORIAM 31, 270, 303, 415, 549, 616, 719, so27

memoriam 402, 613

m'en 227

men zie vvw

mene 418

menen l17, l35, l51, l53, l81

mengde 12

mengden p69

mengeling 110, 587

menging l38

mengsel l37, l40, v149

mengt v99

mengvat v130, v133

mengvormen l77

menig 462, so27, l36(2x)

menige l52, l59, p34

menigmaal 641, l74, v143

menigte p35, p109

menigvoud p119

menigvuldig p130

mennen l89

menner v115, v135

menners v138

Mennonieten 260

mens/mensen zie vvw

mensdom l49, v106, 21, p115

menselijk (mens’lijk) l14, l52, l87, v170

mensengeslacht l20, l51, l56, l78, l80, l82, l84, p12, p107(4x), p116

mensengeslachten l54

mensenhand v105, v130

mensenhanden 549, p115, p135

mensenhart 683(4x), p64, p104(2x)

mensenkind 678, p8, p33, p144, p146

mensenkinderen p36, p90

mensenleven 69

mensenmacht 525, 571, p124

mensenras l81

mensenstem v169

Mercurius v109

merel 67(3x), 598

meren 423, 654, l51, l63, v121, v131, v166

merg 384, 440, p31, p32

Meriba p95

Meriba's p81, p106

merk 130, 585, 615, 651, v102, v107, v128, v139, v140, p31, p74, p83, p86

merkbaar v147

merken 319, 656, l18, l22, l33, l66, v111, p10, p73, p83, p88, p94

merkt 402, 593, 637, 638, v143, v166

merkte 601, 616, 620, l15, p78

merkwaardigs v161

merries 380, l82, v139, v143

mes 214, 295, 321, 344, 360, 365, 630, 642, v108, v125, v128, v129, v147, v149, p55

Mesek p120

messcherp 218, 524

mest 537, 690, v127, p83

mestvaalt v156

met zie vvw

metaal 505, 533, l88, v130, v157, p106

metalen 426, 462, 481, 558, 559, 652, 654

meteen v146

metéén 620, v157, v163, v169

meten 136, 656

meteoorstof 199

meter 543

methode l42, v164

Methusalem 401

Methymna's v119

Metoon 561

metselaar 584

metselaars 583

metselen 554, 617, v160

metselwerk v161

metten p101

metterwoon 608

metunt 75

meute v103, v148(2x)

mevrouw 593

mezelf 117

Mia 654

Miche 227

MICHIEL 140

middag p55, p91

middaghitte v139, v145, v167

middaglicht 26

middags 497

MIDDAGTREIN mo27

middagzon p37

middel 609, l81, v120, v149, v151, v152

middelerwijl 462, l14, l45, l67, v144

middelgrote 727

middelpunt 68, v125

MIDDEN 639

midden 258, 263, 300, 384, 549, 584, 669, 672, 692, 699, l46(7x), l63, l64, l65, l70, l77, v104, v106, v109, v113, v142, v150, v151, v155, v168, p55, p120, p135, p147

middenin p68, p78, p94

middenpad 401

middernacht 430, 443, 700, p119

Midian p83

midwinterdag 129

midzomer v108(2x)

midzomerdag 101

midzomerhitte p32

MIDZOMERWENDE 101

mier v105, v111

mierennest v111

mij zie vvw

mijd 637, v147, v156, p26, p34, p37

mijden 690, l50

mijdend 524, 694

mijdt kw37

mijl 550, 608

mijlen 502, 660

mijm'ren l92

mijn zie vvw

mijne p60, p108, p119

mijnen 72

mijnentwille 571

mijner p119, p137, p139, p141

mijnheer 431

mijns 608, 660, l17, l25, p18, p23, p27, p119

mijnschacht kw48

mijzelf 117, 123(2x), 301, 362, 378, 508, 578(2x), 579, 580, 725, 727, ho68, p31, p35, p95

mijzelve 531, 559, 569, 605, p69, p77

mild 51, 71, 91, l18, l56, v145, p21, p25, p34, p69, p132, p135

mild-beschenen ve85

milde l13, l57, v99, v126

milder 18

mildheid v127, p68

Milete v144

MILIUM 10

millennia 403, 465

millennium 656

millioenen 485

mimosa v120

min 368, v106, p26

minacht p74

minachting p109

Mincius v135

minder 559, l24, l34, l68(2x), l71, l91, v102, v137, v144

minderende mo72

mindert p71

mind'ren l35, l45, l61

mind'rend l68

Minerva v99

Minerva's v162

mingenot l75

MINIATURIST 27

miniem l67(2x)

minieme l39

minimaal l31, l32

minimum l32, l36(2x)

minnaar 164, 523, 618

minnaars v142

minnarijen v166

minne 120, 483

minnedans 669

minnelijk 692

mìnst l26

minste 471, l68

minutieuze l39(2x)

mirt v108

mirte v100, v118, v119, v130, v159

mirum 384

mis 635

misbaar l79

misdaad l15, v115, p68

misdaden l85

misdeden p103

misdeed p25, p35(2x), p51, p109

misdeelden p69

misdracht p58

misdreven 120, 268, p32, p59, p65, p103, p109

misgeboorten l75(2x)

misgunt v115

misleiden l51, v169

misschien 438, 532(2x), 563, 577, 584(2x), 588, 638, 718(2x), l15, l21, l25, l37, l42, v158, v162

misselijk so13

missen l83, l93, v165

misslagen p69

mist 159, 231(2x), 382, 503(2x), 539, 543, 546, 623, 687, 697(2x), ve85, v113, v123, v124, p68

miste 620

misten l75

misthoorn 654

mistige 705

mits 597, v117

mìts l26

Moab p60, p83, p108

mocht/mochten zie vvw mogen

modder 690, 691, kw21, v111

model l54, v129, v130

moduleert 245

moe bu54, so13, l69, l74, l76, v160, p31, p55(2x)

moed 216, 473, v157, p10, p107, p142

moede l84, v161, p77

MOEDER 222

moeder 213, 214, 217(2x), 222, 285, 361, 434, 507, 561, 614, 639, 679, l20, l73, l74, l91, v104, v115, v121, v141, v145, v147, v165(4x), v166, v167, p27, p35, p50, p51, p109, p113, p131, p139

Moeder-Aarde l92

moederboom v116, v117

moederborst l76

moederdier v136

moedergrond 222, 472, v124

moederhars v163

moederlijf 619

moederlijk l56

moeders v100, v116, v139, v166, v170, v172, p69

moederschapen 690

moederschoot 316, 332, 556, l56, p22, p58, p71

moederstof l18

moedertaal l39

moederwarmte 522

moedwil v128, p22

moegeroepen p69

moegetergd 465

moeheid 127, 585(2x)

moeilijk 319(3x), l17, l28, l72, l85, p73

moeite 61, 537, 671, l47, l55, v118, p10, p90

moeiteloos 297, l83

moeiten 515

moeizaam v103, v105, v138, v152

moeizaamheid l86

moeizame l91

moeizamer p35

moeras 438, v148, v156, p40

moerasgebieden v110

moerasgras v140

moerassen l55

moerbeibomen p78

MOERDIJK 414

Moerdijk 161, 311, 332

moest/moesten zie vvw moeten

moestuin 494

moet/moeten zie vvw

moge 253, 449, l35, l52, p20, p46, p71, p72(2x), p73, p89, p90, p119(2x), p141, p142, p145

mogelijk (moog'lijk) 601, l20, l68, l69, l71(2x), l73

mogelijkheden l15, l31, l51, l89

mogelijkheid l72

mògelijkheid l60

mogen zie vvw

moker p74

mokkende 522

mokten p106

molen 473

molensteen 417, v107

molk 600

mollen v105

molm 223

Molorchus' v135

Molossiërs v148

Molossische l82

mombakkes v128

MOMENT 26

moment 630, 700, 725, l23, l41, l47, l59, l72

mompelend 570

mompelt 294, 359

mon 669

mond 108, 166, 212, 284, 481, 507, ve87, bu9, l75, l84, v124, v135(2x), v162, v169, p5, p8, p10, p12, p17(2x), p18, p19, p22, p36, p37, p38(2x), p39(3x), p40, p49(2x), p50(2x), p51, p59, p62, p63, p69, p71(2x), p73, p78(3x), p81, p89, p107, p115, p119, p126, p135(2x), p137, p141, p144(2x)

monde 426, 567

monden v117, v164

monding v168

mondt v166

monniken 616

monnikskap v121

MONOGRAM 254

monogram 255

monster l77, p68

monsters l50, l75, l89

montert v163

moogt 57, 420, 541, p2, p48, p103, p122

mooi 130, 652, v107, v108, p35(2x)

mooiste 125

moord v114

moorden l90, v142, p5

moordenaar 295, 360

moordenaars l93, p26

moordend v150

moordende p91

moordlicht 178

moordzucht p59, p139

mopperend v159

more 423

morgen 15, 16, 49, 87, 93, 286, 402, 434, 446, 498, 521, 541, 564, 571, 578, 593, 691, 694, bu51(4x), l69, l84, v106, v107, v112, v113, p30, p55, p65, p73, p90, p101, p130(2x)

mórgen 93

morgendroom 586

morgenhaan 625

morgenlied p59

morgenlijk 271, 402, 466, p90, p143

morgenlijke 112, 672, mo65

morgenmist 603

morgenrood 423, p57, p108

morgenruiker 343

morgens 671, 690, l63, v113, p5(2x), p90

MORGENSCHEMERING 514

morgenster 701, v145

morgenuur v131

morgenwandeling 586

morren l15, p46

morrend l35

morrende p65

Morrisdansen 511

morsdood 227

morst 666

mortel 584

mos 12, 301, 693, v139

mosrand v155

mossen l78, ve87

most v108, v116, p4

moststroop v163

mot 706, p39

motet 692

MOTIEF 247

motief 247, 284(2x), 598

motregen v102

mouw 305, 622

mozaïek v163

Mozart 289

Mozes p77, p99, p103, p105, p106(3x)

Mr 587

muggen 554, p105

muil l49, p22(2x), p109

muilband p39

muildier p32

muilkorf v147

muis 401, 473

muisdoorn v129

muisje v104

muiters p106

muntjes 145

muntte l81

muren 118, 197, 224, 443, 611, l24, l28, l47, l52, l56, l60, l63, l87, v121, p51, p55, p59(2x), p89

murmelen 162

murmelende v166

murwgebeukte v164

mus ar21, p84

museum 581

musici l59

MUSISCH I 598

MUSISCH II 599

MUSSEN ar21

mussen ar21(2x)

muur 7, 113, 230, 247, 279, 295, 336, 360, 366, 578, 583, 628, ve103, mo72, p122

muurring 620, l15

muurspleet 666

Muze l92, v165

Muzen l33, l42(2x), v131, v135

muziek 240(3x), 630, 631, 692, 700, kw17, ho20, v159, p92, p95, p137

muzieken 151

muziekverliefd 599

muzikaal 639

Mvrrhe p45

Mycene v138

Myriaden 296,

myriaden p68

myrrhe-ei 297

Mysië v102

Mysiës v166

mystieke v104