Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw

laadt v107, p15
laaft p36
laag l67, l79, v112, v138, a184, a186
laaggebergte p42
laaggezolderd v164
laagheid p5, p12, p36, p94, p101, p109
laagje l42, v156
laagland l13, l92, v122, v131, v151, p113
laagte p84
laaide p78, p124
laaiend l27
laaiende l35, l59
laaiende p21
laat l27, l29, l33, l35, l38, l64(2x), l65, l67, l69, l76, l84, v99(2x), v100, v102(2x), v105, v108(3x), v110, v113, v117(2x), v123(2x), v124(2x), v125, v126, v127, v129, v131, v136, v140(2x), v143, v149(3x), v151, v159(2x), v160, v167, v168, v171, v172, a178, p2, p5(2x), p7(2x), p9(2x), p10, p17(3x), p18, p19(2x), p21, p22, p25(3x), p26, p27, p31(2x), p35(5x), p36, p37, p38, p39, p40(2x), p42(2x), p46, p48, p50(2x), p51, p55, p57(2x), p58, p59, p61(2x), p66, p69(5x), p70(2x), p71(2x), p74, p77, p79(2x), p80(2x), p81(2x), p83, p85(2x), p86, p94, p98, p101, p102(2x), p107(4x), p108, p109(7x), p115, p116, p118(2x), p119(14x), p121, p122, p127, p132(5x), p135, p138, p140, p141(2x), p143(2x), p144(2x), p147, p148
láát p45(2x)
laatdunkende p101
laatst v170, p104, p146
laatste l32, l47, l69, v129, v131, v148(2x), v151, v167, p22, p35, p76
lacchus v104
Lacedaemon a186
lachbui l41
lachen v128, p30, p38, p80, p126
lachend l16
lachende l80, p113
lacht l13, p2, p59
lachte l92
Laconiës v136
laffe p101
lag l41, l54, l80, l88, l93(2x), v171, p41, p66, p105, p139
lage l67, l87, v121, v130
lagen l63, l93
Lageos v119
lager l68(3x)
laken p50
lam v148, v150
lammeren v110, v122, v147, v168, p114(2x)
lammetjes l21, v132
lamp v108, p119
lampen v130
land l14, l18, l19(2x), l21(2x), l35(2x), l42, l55(2x), l56, l59, l63, l73, l89, l91, l94, v100, v101(2x), v102(2x), v103(3x), v104, v108, v111, v112, v115(2x), v116, v117, v119, v120(2x), v121(4x), v122, v123, v124, v126, v127, v130, v131(2x), v135(2x), v139, v141, v146(2x), v150, v159(2x), v164(2x), p10, p16, p18, p25, p31, p37(2x), p44, p45, p58, p60, p63, p67, p68, p69, p72, p74(2x), p74, p80, p85(2x), p88, p95, p101, p105(7x), p106(2x), p107, p110, p116, p119(2x), p135(2x), p136, p143
lande p35, p101
landelijke (land'lijke) l92, v132
landen l13, l14, l23, l36, l38, l44, l52, l55(2x), l61(2x), l67(2x), l70, l73(3x), l74, l77, l79, l92, v99, v166, p57, p67, p96, p105, p107, p108
landman l92, v100, v108, v129
landschap v122, v130
landsgrenzen p105
landvolk v110
landwaarts v158
lang l30, l43, l45, l57, l59, l70(2x), l74, l82, l85, l92, v104, v106, v108, v115(2x), v118, v120, v122, v133(2x), v157, a183, p6, p13(4x), p30, p35, p38, p62, p78, p79, p82, p88, p119, p120, p140
làng l87
langbaardige l77
lange l61, v106, v108, v110, v122, v141, v150
langer l52, p32
langoor v109
langs l14, l21(3x), l25, l26, l36, l40, l47, l57(2x), l58, l61(3x), l64(2x), l68, l69(2x), l70, l71, l73(2x), l83, l86, l88, l92, l93, v99, v111, v113, v114, v117, v120, v121, v124, v126, v128, v135, v137, v138, v139, v140, v141, v142(3x), v143, v145, v148(2x), v151, v152, v158, v163, v166, v169, v171, a186, p10, p35, p48, p68, p72, p81, p105, p119(2x), p140
langsgaan p57
langzaam l94, v116
langzamerhand l89, l93
lankmoedig p86, p103, p145
lans p35, p46
Laomedontisch v115
Lapithen v130, v138
Larius v121
last l66(2x), v101, p22, p38, p81, p105, p119
lasten v161
laster p31, p59, p109, p140
lasteraar p63, p140
lasteraars p27, p140
lasterden p78
lasteren p35
lastertong p52
late v105, v107, v113
laten l24, l36, l37, l40, l45, l46, l58, l60, l65, l80, l91, v101, v127, v140, v150, v152, p49, p56, p68, p78, p94, p140
later l31, l54(2x), l72, l76, l80, l83, l88, l89, l93, v107, v137, v140(2x), v144, v152, v172(2x), p73
Latijnse l17
Latona v135
laurier v120(2x)
laurierbessen v108
lauw v168
lauwe v164
lauwer l36, l52, v116
lava v114
laven p17, p37
lavendel v160, v164
lavendelstruikjes v123
lawaai v104, v137
ledematen l66
leden l25, l66, l75, l76, l77, p107
ledig l23, l24, l25(6x), l26(5x), l27, l28(5x), l29(8x), l30, l33(3x), l36(2x), l39, l42, l44(3x), l46(2x), l47(2x), l60(4x)
ledige l23(2x), l24(5x), l25, l26, l28, l29, l46
leed l84, p90, p94
leedvermaak p35
leef p17, p69, p119(2x), p142
leefde v133, a180, p7, p26, p55
leefden l54, l78, l94, v133, p55
leeft l23, l55, l77, v137, v142, v147, v149, v167, p18, p35, p37(2x), p50, p64, p96, p104, p119(2x), p128, p136, p140, p144, p145(2x)
leeftijd v138
leeftrant l83
leeg l29
leegte l60
leegten l16, l19
leent v111, p15, p37
leer l14, l28, l42(2x), l71, v149, v153, a179, p25, p34, p90, p119(12x), p132
leerde l83, v103
leerden l81, l93, v138
leert l38, v117, p16, p25, p76, p94, p119
leeuw l49, l77, l79, v121, v168, p7, p10, p17(2x), p22, p91
leeuwen l76, l77, l81, l90(2x), p22, p35, p57, p104
leeuwenbroed p58
leeuwenwelp p91
leeuwin v142
leev'ren l94
leg l49, v155, p37, p51, p89, p142
legden l79, v138
lege v115, v140, v162
leger l25, l93, v113, p4, p57, p63, p88, p136
legeren p104
legermacht p33
legerplaats p106
legers v114, v125
legervorsten p68
leggen l14(2x), l21, l68, l89, v140, v144, v163, v169, p58
legioen v125
legt p7, p21, p34, p45
leid p5, p25, p27, p119
leidde p66, p77, p78, p105
leiden v99, p31, p48
leidend l53
leider v139
leiders l15, p83
leiding p16, p138
leidt l18, l23, v102, v172, p23, p25(2x), p51, p67, p73, p80, p139
lekken p72
lekkend l61
lekt l23
lelies v159
lelijk v158
lemen p2
Lenaeus v116(2x), v133
lende v137
lendenen p38, p66, p69
lenen p37
lengen l70
lengte l15, l31, l37, p23, p91
lenig v168
lenige l66
lente l72, v109, v120, v126(3x), v127(2x), v155
lentelijk l13
lentetooi v159
leren l82, v123, v160, p2, p40, p105
lering p49, p78
Lerna l50
les p78, p94
Lesbos' v119
lessen p104
lest p110
leste v118
let v111, v112, v138, v157
letten l93, v160
letter p149
letters l19, l38(2x), l41,
leugen p10, p17, p50(2x), p52, p55
leugenaars p58
leugenarij p34, p59
leugenmond p144(2x)
leugens p38, p40, p101
leugentaal p5
leugentong p109
leunt l83
leve p72
leven l16, l18, l19, l30, l31, l33, l38, l49(5x), l51(2x), l53(2x), l54(3x), l56(2x), l60, l74(3x), l75(2x), l76(2x), l79, l80, l82, l84(5x), l85(3x), l93(3x), v126, v131, v147, v150, v152, v160, v162, v165, v171, a184, p2, p7, p16, p21, p22(3x), p25, p26, p27, p30(2x), p31, p33, p34(2x), p35(2x), p37, p39, p40, p41, p42(2x), p45, p49(2x), p54, p56(2x), p59, p63(3x), p64, p66(2x), p69(2x), p70, p71(2x), p72, p73, p80, p85, p86(2x), p88, p89, p90, p94(2x), p97, p103, p104, p105, p107(2x), p109, p112, p116(2x), p118, p119(20x), p120, p133, p138, p140(2x), p142(2x), p143(4x), p146
lèven l45
levend l65, v114, v139, v144, v159, v162, p27, p55, p104, p124(2x)
levende l15, l19, l20, l41, l45, l51, l53, l62, l64, l73, l80(2x), v146, p84
levenden l54, l80, p116
levens l25, l49, l53, l85, l94, v161, p23, p27, p31, p36, p69, p78, p128
levensadem v162
levensduur p39
levensgang p119
levensjaren p61
levenskiem l13
levenswijze l31, v155
levert v129, p44
Levi p135
Leviatan p74, p104
lezen v110
Libanon p29, p72
Libanonceder p92
Libanoncederen p29
Libanonceders p104
Liber l49, v99
Libyes v146
Libysch v106, v119
lichaam l16, l19, l23, l38, l39, l40, l46, l49, l53(5x), l64(2x), l65, l66(7x), l70, l72, l73(2x), l75(2x), l76, l77(5x), l78(2x), l79(2x), l80(2x), l82(2x), l84, l87, l91, v120, v143, v144, v153, v157, v158, v161, v164, v168, v169, v171, a182(2x), p31, p38(2x), p55, p73(2x), p79, p119
lichaampjes l32(2x)
lichamen l25, l28, l34, l46, l50, l60(2x), l63, l64, l80
licht l17, l18(2x), l20, l24, l25, l26, l47, l49, l56, l58(9x), l63, l64, l65, l66, l67(2x), l69, l70(4x), l71(4x), l72, l73(4x), l79, l80(2x), l85, l92, l94(2x), v105, v109, v111, v113, v126, v127, v130, v140, v147, v152, v156(2x), v158(2x), v164, v167, v168, v169, v170(2x), p2, p18(2x), p27, p34, p36(2x), p37, p38, p43, p56, p69, p74(2x), p76, p77, p80(3x), p89, p90, p97, p104, p112, p118, p119(5x), p139(2x), p143
lichtdragend l71
lichte l56, l63, l71, v104, v107, v111, v112(2x), v119, v124, v138, v139, v140, v141, v159
lichten l35, l58, l65, l69, l73, l86, v107, p31, p67, p105, p136
lichtend l68, p4, p44, p139
lichtende l42, l44, l64, l65, l86, p148
lichter l24, l63
lichterlaaie l83
lichtgewiekt a178
lichtglans l67(2x)
lichtgloed l33, p19
lichtheid l64
lichtkring l73, l94, v130
lichtloon l71, l72
lichts v117
lichtschijn l49
lichtschuwe v162
licht-slapende l76
lichtste l64
lichtten p44
lied v116, v117, v119, v121, v128, v135, v136, v155, v159, v170, p13, p21, p27, p28, p33, p40, p42, p45, p61, p69, p89, p92, p96, p98, p101, p104(2x), p105, p118, p119, p137, p138, p144, p149
liederen (lied'ren) l92, p137
liedje p69
lief v132, v143, p11, p18, p26, p78, p102, p116, p119(2x), p127, p145, p146
liefde l54, l75, l91, v131, v165, v171, p47, p69, p119(4x)
liefkozende l82
lief'lijke l13
lief'lijkheid l13
lieflijkheid p16
liefst l92, v155
liefste v169, v171
liegen p120
liegt v114, p43
liep l57, l80, v114, p57, p77, p78(7x), p81, p105
liepen p35
lier v169
liet l21, v103, v116, v131, v138(2x), v147, v166, p18, p44, p85, p107, p119, p131
lieten l90, p35, p106
lieveling v166
liever l34(2x), l37, l44, v122, v141, p84, p106
Ligea v165
liggen l26, l26, l43(2x), l44, l46, l53, l63, l68, l79, l87, v101, v125, v150, v151, v152, v164, v172, p18, p22, p23, p36, p50
ligging l34(2x),
ligt l15, l18, l28, l29, l33, l35, l37, l40, l41, l43(2x), l44, l46, l56, l65, l66(3x), l68(4x), l76, l89, l93, v106, v108, v109, v115, v122, v136, v142, v143, v145, v146, v155, v170, a183, p10, p18, p27, p38, p41, p44(2x), p59, p62, p63, p69, p74, p104, p119(3x), p143
Liguriërs v121
lijdelijk v149
lijden l60, v144, v162, p35, p69, p90
lijdt v137, p10, p42, p72, p82
lijf l77(2x), v137, v143, v146, v147, v148, v149, v150, v151(2x), v153, v162, v164, v168, p44, p109
lijken l34, p79
lijkt l23, l33, l42, v120, p22
lijmstok v103
lijn v137
lijnen l57
lijsterbessen v147
lijve l80
lijven v142
likken l82
linde v104, v130, v159, v160
links v106, v143
lint v150
linzen v106
lippen l14, l42, l82, l92, l93, v171, p11, p12(2x), p16, p21, p34, p40, p45, p51, p59, p63(2x), p66(2x), p69, p89, p104, p120, p140, p141, p145(2x), p149
list l75, v152, v167, p37, p56, p64(2x)
listen v166
listig v167, p83
listige v136, p12
listigheid l76, v169
listiglijk l80
loeien l88, v139, v142, v152
loeit v126, v131
loer p27
loerend v171
loert p10(2x), p17
lof v129, p9, p18, p22(3x), p34, p35(2x), p48, p51, p63, p66, p68, p71(2x), p88, p102(2x), p104, p106(2x), p111, p115, p119(3x), p145(2x), p149
lofgezang p42
loflied v128, p33, p47, p57, p66(3x), p71, p75(2x), p106, p108, p109, p146, p147
lofprijzen l54
lofprijzing p149
lofspraak l49
loftrompet p66
lofzang p33, p40, p65, p69, p95, p100, p119, p148
lofzegging p79
log l92(2x)
logge v146
logisch l28, l29
logische l26, l32
lokkend l78, l80
lokkende l13
lokking v142
lokt v102, v145, v151, v163
lomp v136
lompe l79, v143, v146
lone p109
lonen p120
lonend p38
lood l24, l87, l88
loof l79, v128(2x), v129, v142, v144, v152, p42(2x), p43(2x), p52, p56(3x), p69, p86, p103(3x), p104(2x), p118, p119, p139, p146
loofboom v146
loofbos v116
loofdragend l21
looft p30, p89(2x), p97, p100, p103(3x), p105, p106, p107, p113(2x), p117, p118(2x), p135(2x), p136(4x), p140, p148(8x), p150(10x)
look v168
loon l76, l79, p112
loonde p18
loont p35
loop l65, l67, l68(2x), l71, v166, p85, p104
loopt l21, l28, l43, l68, v126, v137, v138, v142(2x), v149, v155, v168, p42, p49, p62, p109
loos v138
loosheid v169
loot v117, p80
lopen l46, l67, l68, l73, l84, l86, l88, l91, l92, v107, v109, v110, v113, v139
los l19, l25, l27, l46, l63, l90, l92, v101, v113(2x), v123, v138, v140, v142, v143, v156, v167, p18, p22, p32, p52, p66, p71, p78(2x), p80, p119(3x)
losbarst v144
losbarsten v165
losbraken l59
losbreken l90
losgelaten v147, v149, p119(2x)
losgemaakt l27
losgerukt l32, l59
losgeslagen l44
losgetrokken v109
losjes v111, v140
losliet l51, v109
losmaken v128
losprijs p49
losscheuren l58
losse v111, v123(2x), v138, v140, v141, v143, v150, v168
lossen l60
losser l20, p19, p31, p34, p69, p78
loste p74, p107
lot l52, l89, v127, v160, v165, v169, p60, p92
loten l91, v116, v125, p144
lotosboom v118
Lots p83
louter l32, l33, p37
loutere l63
love p74, p148, p149, p150
loven v130, p6, p7, p9, p18, p22, p26, p28, p30(2x), p34, p44, p45, p48, p54, p67(4x), p68, p69, p71, p84, p92, p96, p106, p107(4x), p109, p111, p118(2x), p122, p138(2x), p142, p145(2x), p148
lover v117, v157, a186
loverhut p31
lovertakken v130
loze v105, v106, v167
ltaliës l35
Lucaanse l89, l90
lucht l13, l19, l25(3x), l30, l35(3x), l36, l37(3x), l39, l44(2x), l46, l56(2x), l57(4x), l61, l62, l63(2x), l64(3x), l66(3x), l67, l68(2x), l69, l70, l72, l73, l74(2x), l75, l90, v107, v109(3x), v110, v111(2x), v112(2x), v113, v114, v120, v122, v126(2x), v127(2x), v139, v142, v143, v144, v145, v150, v152, v164, v170
luchten v112, v124
luchter p18, p132
luchters l58
luchtig v156
luchtkanalen v101
luchtlaag l65(2x)
luchtruim l51, l53, v112, v138, v157
luchtstromen l64, l69(2x)
luchtstroom l25(2x), l37, l38, l65, v160
Lucina's v165
Lucrinus v121
lui v139, v147
luid l79, v157
luide l32, v126
luider p77
luidt v123, v165, p71, p89
luie v108, v160, v162
luiken p77
luister l21, l28, v101, p17(2x), p21, p27, p45(2x), p54, p71, p78, p84, p89, p90, p104, p143, p145(2x), p148
luisteren p92
luistert v115, p34, p49
luist'ren l23
lupine v101
lus p140
lust v149
lusteloos v163
lusten l85
lustig v128, v147
lustten p106
luttel a180
luttele l25
luwe v111
luzerne v106
Lyaeus v123
Lycaeus v99
Lycaeus' v172
Lycaons v103
Lycorias v165
Lycus v166
Lydië v161
lynxen v143