Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw

't zie vvw
taai v104, v116
taaie v102, v123, v129, v151
taaier v156
taak v108, v111, v139, v144
taal l17, l25, l33, l38, l52, l59, l81(2x), p12(3x), p19, p31, p40, p44, p45, p55, p59, p73(2x)
taalt v151
taant v131
Tabor p89
Taburnus v117
tachtig p90
tachtigste a180
tafel v159, p23, p128
tak v117, v118, v129, v132, v171
takken l20, l24, l47, l78, l83(2x), l89, l91, l92, v104, v105, v112, v116, v118, v125(2x), v126, v145, v164, p80, p104
takkenafval v129
takkenheg v128
tal v103, v116, p16, p69
talent v128
talloos l45, l73, v167, p3(3x), p32, p40, p68, p71, p135
talloze l45, l61, l62(3x), l63, l73, l88, l93, p61, p94, p105, p106
talmend v131
talmende l70
talrijk l75, p25, p107, p115(2x)
talrijke l41, l55, l64, l75
talrijkst l40
tamboerijn p149
tamboerijnslag p81
tamme v125
Tanager v139
Tanaïs' v171
tanden l39, l70, l80, l81, l82(2x), l89, l90(2x), v128, v129, v150, v151, p3, p57, p58, p124
Tarente v122, v159
Tarsis p48, p72
tart v142, p59, p68
Tartarus v100, v125
Tartarus' l84
tarten v105, v114, v132, v141, p18, p75, p86, p139
tartend v157, p138
tartten p44, p78(2x), p95, p106(2x)
tarwe v101, v102, v105, v139, p81, p147
tarweoogst v106
tastbaar l38, l40
tastbaarheid l27
tasten l34, l53
tastend v170
tastenderwijze l65
tastzin l34
taxis v119, v124, v130, v156
Taygete v162
Taygetus v131
te zie vvw
tedere v135
teelt l91, v106, v117
teeltwijs v117
teer v127, v144
teerde p32
teert v162
Tegeër v99
tegelijk l87, v113, v152
tegen l14, l15, l16(2x), l25, l41, l44(2x), l46, l62, l71, l80, l83, l88, l90, l92, l93, v113, v120, v126(2x), v127, v129, v132, v141, v143(2x), v149, v165, v167, p3, p5, p12, p14, p15, p28, p31, p35, p39, p41, p43, p50(2x), p51, p54(2x), p55, p56, p59, p60, p74, p78(5x), p81(3x), p83, p85, p92, p94(3x), p105, p106, p108, p109(2x), p119(2x), p120(2x), p124, p135, p137(2x), p141
tègen l58
tegenhouden l45
tegenhoudt l65
tegennatuurlijkheid l15
tegenover l86, l90, l93, p17, p73
tegenpartij p7
tegenstanders p8
tegenstroom l65
tègenzin l54
teistering p39
teistert v150, v169
teist'ring l59
tekeer l21
tekeergaat v149
teken l70, v100, v106, v167, p56, p86
tekenen v111, v114, p65, p74(2x), p78, p105(2x)
tekenende v162
tekens l59, l69, v106, v110, v113, p135
tekent p87
tel p74, p87, p119
teleur p69
telken p72, p90
telkendage p40, p70
telkenmale p104, p106
telkens l22, l30, l31(3x), l45, l53, l58(2x), l83(3x), l86, l91(2x), v114, v127, v164, v167, v171, p55, p78(2x)
tellen p22, p48, p90, p139
tellend v166
teloor l21, l57, p141
teloorgaan l19
teloorgaat l16
teloorging l45
telt v161, v168, p10, p144
temeer l93, p119
temidden p18, p22, p82, p106, p109
temmen v108
temmers l90, v138
tempel v135, v172, p27, p63, p65, p68, p74(2x), p79
tempelbeelden v114
tempelberg p48
tempeldeuren v135
tempelrei p68
tempels l51, l58, l86, v120, v152
temperament v138
temperen v158
Tempe's v165
tempteerden p35, p78
temt p89
ten zie vvw te
tengere v116
teniet v170, p6
tenslotte l20, p63
tent p15, p19, p27, p52, p61, p76, p78(2x), p91
tenten v119, p69, p78(3x), p83, p84, p106, p118, p120
tentkleed p104
tenzij l21, l41, l94, v102
ter l14, l15, l38, l42, l45, l90, v106, v107, v128, v133, v145, v161, a181, a184, p7(2x), p9, p18, p21, p33, p36, p47(2x), p57, p66, p68, p89(2x), p101, p105, p107, p108, p117, p147
tere l74, v111, v113, v118, v128
terecht p57, p105, p140, p141
tergden p106
terging v168, p44, p79
term v123, v144
terneer l21, l79, p42, p44, p107
terneergeslagen v151
Terra v108
terrassen v127
terrein l19, v123, v140, v147
terstond a178
terug l20(2x), l25, l51, l57, l59, l61, l70, l73, l85, v107, v143, v162, v163, v168, v170(2x), p9(2x), p21(2x), p27, p28, p34, p46, p51, p77, p78, p79, p104, p110, p114, p119(2x), p132, p140, p141
terùg l37, l71
terugboog p114
terugdrijft v156
teruggaan l24, l34
teruggaf l57
teruggekomen v112
teruggetrokken v173
terughoudt l39
terugkeert l69, l70
terugliep l62
terugloopt v109
terugneem p89
terugneemt l59
terugroept v161
terugrolt v168
terùgschrikt l42
terùgspringen l45
terugspringt v156
terugstroomt v121
terùgstuwen l69
terugtrekken l71
terugtrekt l71, l76, v106, v109, v167
terugvoert v138
terugzien l94
terugzinkt v131
terwijl l70, l78, l89, l92, v116, v156, v170, v172, p78
terzelfder l73, l81
tesaam v100
tesamen p6, p62, p67(2x), p98, p115, p148
tesamengestroomd p40
Tethys' v100
tettix a178
teugel v141
teugelloos l73, v127
teugels l89, v115
teveel v124
tevens l19, l20, l21, l40(2x), l45, l50, l51, l63, l66, l70, l73
tevergeefs l75
tevoorschijn l19
tevoren l26, l29, l34, l37(2x), l39, l41, l42(2x), l52, l54, l69, l88, l93, v103, v104, v107, v144, v150
teweeg p64
tezaamgevloeid l18
tezamen p119
tezamengevloeid l41, l44
thans l38, l41, l65, l85, v117, v121, v144, v156, v159, p9, p12, p39(2x), p41, p42, p45, p56(2x), p71, p78, p80, p85, p89, p93, p95, p96, p101, p102, p113, p115, p116, p118, p119, p121, p125, p131, p134
thàns p60
Thasos v119
Thebe l59
theoretisch l42, l72
theorie l52
Therimachus a181
Theseus' v128
Thetis' v111
Thraciës l50
thuis l90, v146, v159, p68
thuisgevaren v108
thuisvaart v105
Thule v100
Thymbra's v165
thyrsus l41
Tiber v115, v166
tien p92
tiende v137
tienduizend p91
tienduizenden p3
tiensnarige p33, p144
tieren v104
tierig v163
tiert v117
tij v121
tijd l16, l18(2x), l20(3x), l23(2x), l27(4x), l30(4x), l31, l44, l45(2x), l52, l54, l55, l58, l59, l60, l62, l68, l70(3x), l73(2x), l74(3x), l75(2x), l77, l81, l87, l89, l92, l94(2x), v106(2x), v107, v108(2x), v114, v126(2x), v133, v137(2x), v139, v144(2x), v145, v150, v152, v160(2x), v169, p10, p21, p37, p48, p52, p74, p81, p102(2x), p105
tijde v159, p32, p34, p40, p68, p106, p119
tijden l14, l42, l46, l50, l51, l58, l60, l63, l65, l66, l68, l69(3x), l70(2x), l72(2x), l82, l84, v103, v115, v133, p9, p10, p28, p37, p61, p89, p93, p112(2x)
tijdgrens l30
tijdingen p68
tijds l44, l47
tijdsbestek l30
tijdsduur l51
tijdseenheid l25
tijdstip l23(2x)
tijdsverloop l18
tijger v121, v143, v168
tijgers v171
tijm v156, v158, v160(2x), v162, v163, v164
tikkelend l22
tikt v113
til v110
tilde l63
tillen l19(2x), l55, l70, l73
tilt l13, l18, v117, v145
Timavus v150
timmerhout v130
tint l73
tinteling (tint'ling) l67, l68, l83, v111
tintelt l41
tint'lende l65, l86
tiran p18, p37
Tisiphone v152
Tithonus' v113, v136
Tityrus v173
Tmoliër v119
Tmolus v100
tobt l87
toch zie vvw
tocht l44, l69, v99, v100, v170
tochten v161
tochtgenoten l72
toe l18(2x), l19, l25, l33, l35, l46, l56, l60, l63, l68, l71(2x), l83(2x), l84, l85(2x), l86, l88, l92, v106, v126, v146, v149, v161, p5, p12, p15, p22, p41, p49(2x), 57, p66, p71, p72, p76, p78(3x), p81, p101, p105(2x), p108, p118(4x), p137, p139
toè v169
toedeelt p17
toeft v144, p45
toegang p17
toegankelijke v135
toegedacht p127
toegehoord p10
toegekeerd l86, v122
toegesloten p119
toegeven l24, l27, l43, l60
toegewijd p110
toegewijder v162
toegezegd p66
toekeerde v124
toekeert l71
toekomst v167
toekomstig v139
toekomt p73
toekwam p7
toelaat l53
toeleg p112
toen zie vvw
toename l26
toeneemt p49
toentertijd l80
toerekent p32
toerust p18
toeschijnt l42, l66, l67
toeschreef l86
toesla p50
toeslaan p89(2x)
toeslaat v137
toespreken p58
toestromen l74
toestromende p55
toetaak'len l91
toets p26, p139
toetst p7, p17
toevallig l32
toevalligerwijs l27
toeven v159, p15
toeverlaat p10, p65
toevertrouwd l76
toevlucht l14, l76, l83, p2, p7, p14, p16, p31, p37(2x), p43, p46, p52, p59, p61, p62, p71(2x), p73, p90, p91(3x), p94, p142
toewijding l91
toezeg p119
toezicht v161
toeziet p89
tokkelen p57, p108
tokkelend p92
tokkelmuziek p98
tokkelspel p33
tollen l64
toneelwand v135
tonen l22, l28, l37, v124
tong l82(2x), v119, v147, v149, v151, p5, p10, p12, p15, p22, p34, p37, p39, p50, p52, p57, p64, p68, p73, p78, p120(2x), p126, p137, p139, p140
tongen v117, p31
tooi v129, v159, p21, p29, p37
tooit v105, p148
toom l52, v115, v138, v141, v143, p32
toon l15, l31, l92(2x), v144, p17
toonaard l59
toont l24, l57, l65, l71, v138, v162, p18, p118(2x)
toonval l33
toorn v172, p6, p7, p18, p37, p38, p59, p74, p76, p78(4x), p85(2x), p90(2x), p95, p102, p106, p119
toornen p2, p7, p103
toornig p27, p34
toornt p79, p110
top l84, l94, v125
toploot v117
toppen l41, l47, l69, l84, v135, v141, v169
torenende p18
torens l58, l89, l94, p48
torsers l89
tortel p74
tot zie vvw
totaal l30
totaliteit l56
totdat l19, l41, l71, l76, l80, l94, v113, v168, p10, p14, p53, p55, p72, p123
touw v109
touwen v168(2x)
tovenaar v167
toverspreuken v120, v144
traag l21, v104, v150, v158
traagheid l25, p85
traagzaam v122
traan a177
tracht l13, l65, l69, l71, p34, p54, p119
trachten l33, l81, p101
trachtte l15, l62
trachtten l88, l90, v108
trad v120, v170, p65
traditie v100
trage v100, v135, v148, v163
trager l70, l71
traint v142
tranen l15, l16, l41, l86, v114, v166, v171, p6, p30, p42, p56, p80(2x), p102, p116, p119, p126
transformeert v169
trant l23, l38(2x), l41, l45, l54, l62, l71, l77, l78, v140, v157, p41
trap p18
trapt v155
trapten l90
trechter v151
tred p18
trede p119
treden l37, p17, p45, p65, p78, p91, p95
treed p43, p143
treedt l21, l33, l37, l75, l89, v166, v168, p1, p100
tref p5, p94, p144
treffe p31, p55
treffen l34, p11, p21, p22, p37, p64, p73, p91
trefkans l60
treft v109, v147, v166, p11, p21(2x), p34, p35, p60, p64, p91, p97, p104, p108
trek l13, v140, v146, v156, v158, p69, p107
trekdieren l76
trekken l33, l43, l44, l52, l63, v100, v102, v110, v136, v137, v140, v146(2x), v152, v158, p37, p83, p104(2x), p105(2x), p129
trekkend v121, v125, v139
trekkende l35
trekos v151
trekstier v151
trekt l25, l43, l63, v100, v102, v103, v104, v106, v109, v124, v126, v129, v140, v143, v148, v161, v167, p10, p52, p69, p142
treurde v171
treurt v151
trillen l66, v149
trillend l15, l61, v157
trillende l28, l70, l80, l81
trilling v108
trilt p45
triomf l15, l89, v136, v147, p10, p18, p20, p21, p41, p44, p98(2x), p108, p118
triomfale v120
triomfant v138, v172, p24(2x)
triomfante v112
triomfeerde l61
triomfeert p10
triomfen v115
triomferen l62, v136, p9, p25, p38, p94
triomfkreet p60, p108
triumfant v121
triumfen v138
troep p22(2x), p44, p68
troepen l87, v111, v157
trof l84, p3, p35, p69(2x), p78, p105
troffen p119
troggen v107
Trojanen l27
Troje l27, v115, v128, v136
Trojes l59
trok l63, v133, v152, p40, p114
tròk l76
trokken p107
trompet v140, p81
trompetten p98
tronen l84, v99, v132, v135, p123
tronend p55
troon p11, p29, p45, p61, p83, p89(5x), p92, p93, p96, p97, p99, p102, p103, p132(2x)
troont p2, p9, p22, p29, p80, p89, p99
troonzaal p18, p45
Troos v136
troost p69, p71, p77, p86, p88, p94, p119(3x)
troosteloos v146, p63
troosteloosheid p88
troosten p119
troostgrond l52
tros v113, v172
trosjes v118
trosrozijnen v163
trossen l78, v119, v122, v128
trots v110, v161, p34, p48, p52, p54, p76, p89, p90
trotse l85, l87, v120(2x), v131, v137, v138, v140, v142(2x), p76, p138
trotseert p112(2x)
trotsen p94
trotseren l89, p36, p118, p139
trotserend p2, p21
trouw l76, v171, a179, p12, p17, p18, p25, p30, p31, p36, p37, p40, p52, p57, p58(2x), p63, p69, p71, p86, p88, p89(6x), p91, p92, p96, p98, p99, p100, p103, p105, p106, p108, p109, p115, p117, p119(8x), p138, p143, p146
trouwe v132, v151
trouweloos p69
trouwens l18, l31, l32, l34, l45, l74, l76, l83, v114
tucht v140, p50
tuchtig p6, p38
tuchtiging p39, p73
tuf v123
tuig v160
tuimelen v142, v152, v156, v157
tuim'len l58
tuin v158
tuindersbedrijf a179
tuindersmes a179
tuinen v158
tuinenbehoeder a179
tuingrond a179
tuitlamp v111
tumult l52
turende v166
tussen l19, l24, l25, l32, l39, l50, l51, l63, l64, l70, l72, l78, l79, l82, v106, v107(2x), v113, v125(4x), v127, v135, v142, v149, v150, v152, v157, v159, v164, p10, p57, p68, p104(2x), p106(2x), p120(2x), p139
tussenvorm l75
twaalf v106
twee l25, l26, l55, l69(3x), l89, v104, v106, v156, v157, v162, p119, p136
tweede v119
tweeden v114, v171
tweedracht l89, v132, v157
tweeën l29
tweeërlei l28, v158(2x)
tweejarig v164
tweemaal v100(2x), v121(2x), v129, v129, v162, v171
twéémaal l89
tweemalen v114
tweepootpaarden v167
tweeslachtig l76
tweesnijdend p149
tweespalt l77
tweespan v138
tweespan-wagen l89
tweevoud p120
tweevoudig v136
tweewielig v140
twijfel l24, l38, l56, l85, p26
twijf'len l21, l23
twijgen v107, p118
twist p18, p55, p140
twisten p31, p80, p103
type v118
Typhoëus v108
typisch l31
Tyrisch v132, v144
Tyrrheense v121
Tyrus p45, p83, p87