Ida gerhardt
Ida gerhardt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x/y z vvw

concordantie op het in boekvorm verschenen vertaalwerk van Ida Gerhardt

De paginacijfers in deze concordantie verwijzen naar Verzamelde gedichten, deel 3, met uitzondering van de Psalmen, waarvan de cijfers naar de psalm-nummering verwijzen.

Ten behoeve van de handzaamheid zijn veelvoorkomende woorden apart gerubriceerd en zijn te vinden onder de tab: 'vvw'. Ook zijn de vertaling ieder apart raadpleegbaar.

l: Lucretius De natuur en haar vormen
v: Vergilius Het boerenbedrijf
a: Anthologia Palatina
p: de Psalmen