Ida gerhardt
Ida gerhardt

De samenstellers van deze website:
Mieke Koenen
Ben Hosman

inventaris en catalogus van de nalatenschap van Ida Gerhardt zijn online te raadplegen: stads- en streekarchief, Zutphen

Algemene informatie:
Koninklijke Bibliotheek
Letterkundig Museum

prijs voor meesterschap, met o.a. rede van F. Bastet:
DBNL auteur: Ida Gerhardt

boekuitgaven van het werk:
Uitgeverij Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam

uitgaven van secundaire literatuur:
Historische Uitgeverij, Groningen

Het Ida Gerhardt Genootschap

Over de brieven die Gerhardt aan Henk van Ulsen in de jaren zestig schreef.