Ida gerhardt
Ida gerhardt

Anneke Reitsma, W.B. Yeats - 'Er is een barre schoonheid geboren'. (Roodkoper, november 2007). Eerder werd hieromtrent een lang literair studiewekend georganiseerd, in het prachtige Karmel-klooster te Drachten, waaraan ook Henk van Ulsen en het zangduo Muse ConNAction hun muzische medewerking verleenden.   Het is tevens een voorpublicatie uit: Anneke Reitsma,  'In de geest van deze zee'  - Dichters in Europa (vermoedelijk te verschijnen in 2010)

De wraak van het vervangkind (Guus Middag, NRC Handelsblad 13 april 2007).

Leopold en Ida Gerhardt: De eigen stem - het edelste vermogen (Anneke Reitsma, Schriftuur 2006).

Vertaling als Zelfportret. Aspecten van Ida Gerhardts vertaling van de Georgica van Vergilius (Piet Schrijvers, 2006).

Ida Gerhardt: poëzie van de waterkant (Mieke Koenen, in: Dick Laning (red.), Sporen van schrijvers en dichters in Overijssel en Gelderland, Zwolle 2006, p. 62-66).

Essay over Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid (Vincent Hunink, 2002).

De erfenis der meester goed beheerd. Vertalingen uit de literaire nalatenschap van Ida Gerhardt (Mieke Koenen, 2002).

Ontoereikend is immers de taal. Ida Gerhardt als vertaler van Lucretius (Mieke Koenen 1999).

secundaire literatuur en bibiliografische gegevens over Gerhardt in DBNL

Overzicht van door Gerhardt behaalde literaire onderscheidingen: Letterkundig Museum