Transponeringstabel

Voor degene die niet over de Verzamelde Gedichten beschikt maar wel over de afzonderlijke dichtbundels, volgt hieronder een transponeringstabel. Na het paginacijfer van VG volgt dat van de bundel; bij de eerste vijf bundels gevolgd door het paginacijfer uit Vroege Verzen (vv). Van de bundels die in herdruk bij Athenaeum-Polak & Van Gennep zijn verschenen, volgt tevens het paginacijfer van die herdruk (a).  

 

KOSMOS (1940)

 

Wandeling in Vlaanderen 6 7 vv6

Kosmos        
Kosmos 9 11 vv9
Milium effusum 10 12 vv10
Kinderspel 11 13 vv11
De akelei 12 14 vv12

Aanhef
Aanhef 15 19 vv15
Scherzo 17 21 vv17
De fluit 18 22 vv18
        

Ouo carmine demum
Tuin van Epicurus 23 27 vv23
Lucretius 24 28 vv24
Na de dag 25 29 vv25
Moment 26 30 vv26
Miniaturist 27 31 vv27
Faun 28 32 vv28
Herinnering 29 33 vv29
Thuiskomst 30 34 vv30
In memoriam 31 35 vv31

Kerstnacht
Kerstnacht I 33 39 vv33
Kerstnacht II 34 40 vv34

 

HET VEERHU1S (1945)

 

Het water I
Spreuk bij het water 39 47 vv39
Een liedje van het water 40  48 vv40
De rit 41 49 vv41
Schepen 42 50 vv42
Het andere land 43 52 vv43
Naar de winter 44 55 vv44

Het water II
Het veerhuis 47 59 vv47
Het zoldervenster 48 60 vv48
In het schip 49 61 vv49
De wel 50 62 vv50
Troost der rivier 51 63 vv51

Melodieën
Pastorale 53 67 vv53
Dans 55 69 vv55
Ogentroost en ereprijs 56 72 vv56
Tot de slaap 57 73 vv57
Kinderliedje 58 70 vv58

 

Herkenningen
Geboorte 61 77 vv61
De vogel 62 78 vv62
De vlinder 63 79 vv63
De fazant 64 80 vv64
De hazelaar 65 81 vv65
Onheil 66 82 vv66
Ontwaken 67 83 vv67
Het violenperk 68 84 vv68
Waddeneiland 69 86 vv69

Ars poëtica
Tuin van Epicurus 71 93 vv71
Stem van Epicurus 72 94 vv72
Lucretius-vertaling 74 96 vv74
De bijen 75 97 vv75
Vagantes 76 98 vv76
Tolstoi ploegende 77 99 vv77
Sappho 78 100 vv78
Vreugde in Holland 79 101 vv79

Het carillon
Het carillon 81 106 vv81

 

BUITEN SCHOT (1947)

 

Bitterheid 85 7 vv85

Buiten schot 
Brief 87 13 vv87
Springbron 88 14 vv88
Winters rondeel 89 17 vv89
Vaart 90 18 vv90
Geluk 91 19 vv91
Naar u 92 16 vv92
Verwachting 93 20 vv93
Veilig 94 22 vv94
Angst 95 30 vv95
Aan de stroom 96 24 vv96
Slapende 97 25 vv97

Aanschouwing 98 26 vv98
Inzet 99 27 vv99
Het vogelheem 100 28 vv100
Midzomerwende 101 29 vv101
Dankzegging 102 32 vv102
Sapphisch 103 33 vv103
Tweespraak 104 34 vv104
Buiten schot 105 35 vv105

Glans en weerglans
Spel van twee 107 39 vv107
Contrapunt 108 42 vv108
De grassen 109 44 vv109
De vlinders 110 45 vv110
Ontmoeting 112 47 vv112
Blinde groenling 113 48 vv113

 

SONNETTEN VAN EEN LERAAR (1951)

 

Zueignung 117 7 vv119
Woestijn 118  8 vv120
Departement 119 9 vv121
Biecht 120 10 vv122
Bij een eindexamenfoto 121 11 vv123

Portret 122 14 vv124
Daemonen 123 15 vv125
Psyche 124 16 vv126
A en Ω 125 17 vv127
Werkloosheid 126 26 vv128
Eindvergadering 127 29 vv129
Code d'honneur 128 30 vv130
Tussenuur 129 31 vv131
Karakter 130 32 vv132

 

DE ARGELOZEN (1956)

 

Tussen de rozeslingers... 134 kw*42 vv138
Charis 135 23 vv139
Eerste verjaardag 136 12 vv140
De groene laan 137 13 vv141
Het kind 138 30 vv142
Van een kind 139 15 vv143
Michiel Matthaeus 140 16 vv140
Over de weide 141 17 vv145

Keltisch grafschrift 142 18 vv146
Brief aan de grootouders 143 19 vv147
Verjaardag 144 24 vv148
Zondagmorgen 145 25 vv149
Weerzien op zolder 146 28 vv150
Het egeltje 147 29 vv151
Spiegeling 148 26 vv152
De oude dichter 149 31 vv153
Watermolen 150 32 vv154
Afscheid 151 33 vv155

* eerder opgenomen in: Kwatrijnen in opdracht, pag 42

 

KWATRIJNEN IN OPDRACHT (1949)

 

In opdracht 155 5 a5

      

I
I 's Nachts wakker... 157 7 a7
II Zoek in mijn verzen... 158 8 a8   
III Het late jaar,... 159 9 a9
IV Stroomop, stroomaf... 160 10 a10
V Rivier en sterren... 161 11 a11
VI Nòg murmelen... 162 12 a12
VII Het schoon Van Holland:... 163 14 a13
VIII De minnaar... 164 16 a14
IX Op Groenoord... 165 19 a15
X Bij iedere nieuwe schending... 166 20 a16
XI Ten laatste... 167 - a17
XII Mìjn vesting... 168 22 a18
XIII Soms waait... 169 23 a19

II
XIV Hier, telkenmale... 171 27 a23
XV Klaroenstem... 172 28 a24
XVI Gezegend wie,... 173 29 a25
XVII De adelaar... 174 - a26
XVIIIl De erfenis... 175 31 a27
XIX Reeds voelt... 176 34 a28
XX Ik zag de kunstenaars... 177 35 a29
XXI De slanke marter,... 178 36 a30


XXII Wie zelf... 179 - a31

XXIII Heel Rotterdam,... 180 39 a32

XXIV De uitgebrande stad... 181 40 a33
XXV Weer zijn vannacht... 182 41 a34
XXVI Vernuftige pijlers,... 183 - a35
XXVII Gestreden heb ik ... 184 - a36

III
XXVIII Verkaveld werd,... 187 45 a39
XXIX De welput,... 188 46 a40
XXX Aan de andere kant... 189 - a41
XXXI Toen kwam het kind... 190 - a42
XXXII Bij 't strenge fonkelen... 191 49 a43
XXXIII Wanneer de zwaluw... 192 50 a44
XXXIV De eerste dag... 193 51 a45
XXXV Een hoge kreet... 194 52 a46
XXXVI Verlaat uw velden,... 195 53 a47
XXXVII Waar zich de tweesprong... 196 54 a48
XXXVIII Terwijl een golf... 197 55 a49
XXXIX Bazuinen stoten... 198 56 a50
XL Van Zuiderkruis... 199 57 a51
XLI Soms, als ik... 200 58 a52
XLII Uw doortocht... 201 59 a53
XLIII Voorwaardelijke troost,... 202 60 a54
XLIV Geklommen op... 203 61 a55
XLV Gij die in eigenwaan... 204 - a56
XLVI Een urn,... 205 - a57
XLVII Door storm ontworpen,... 206 62 a58

 

 

 

DE HOVENIER (1961)

 

Met volstrekte eer 277 7 a7          

Het kengetal
Het kengetal 279 11 a11
Sappho 280 12 a12
Leopold 281 13 a13
Thasos 282 14 a14
Sapphisch 283 15 a15
Het dagwerk 284 16 a16
De ouderdom 285 17 a17
Achterberg 286 18 a18
Kringloop 287 19 a19
Parnassus 288 45 a20
Clara Haskil 289 21 a21
Het verraad 290 22 a22
De lichtbak 291 23 a23
Forlorn 292 24 a24
Nadering 293 25 a25
De verstotene 294 28 a26
Alleen 295 29 a27
Dertig eeuwen 296 30 a28
Phoenix 297 31 a29
Rondeel voor Henriëtte Roland Holst 298 32 a30
Rondeel voor Leopold 299  33 a31
De drie pharaohs 300 34 a32
Het onweer 301 35 a33

Schüszli
Haar vriendschap... 304 38 a36
Schüszli 305 39 a37
Lente 306 40 a38

Verjaarswensen 307 41 a39
Zomeravond 308 42 a40
Winter 309 43 a41
Eb 310 46 a42
Thuiskomst in Holland 311 47 a43
 

De naam
De naam 313 51 a47
De schrijver 314 52 a48
Grüsz Gott 315 53 a49
Les pieds-bots 316 54 a50
Steen-inscriptie 317 55 a51
De erfvijand 318 56 a52
De aarde 319 57 a53
De reiniging 320 58 a54
Facultas medica 321 59 a55
Zondagmorgen 322 60 a56
Het ontspringende 323 61 a57
Aanvang 324 62 a58
Wieg 325 63 a59
Terugkomst uit het ziekenhuis 326 64 a60
Vóór ons 327 65 a61
Groszstadt 328 66 a62
De verlatene 329 67 a63
Gehoorte 330 69 a64
Licht uit licht 331 71 a65
Komend voorjaar 332 72 a66
De veerpont 313 73 a67
Het verloren kind 334 74 a68
Buxtehude 335 75 a69
Vroeg fresco 336 76 a70
Christus als Hovenier 337 77 a71

 

DE RAVENVEER (1970)

 

Terugkeer 411 1       

Verzen van Holland        
Het erfgoed 413 4 
Moerdijk 414 5
In Memoriam Patris 415 6
De erfgenamen 416 7
De zware last 417 8
Onder de Brandaris 418 9
Constellatie 419 10
Het vers van Gorter 420 11
Seghers 421 12
Afscheid van Holland 422 13
De dageraad 423 14
De tempelroof 424 15
Een Hollands onweer 425 16
Dodenherdenking 426 17

 

Verzen van overzee
Ultima Thule 429 19
De zalmen 430 20
De afwijzing 431 23
Wayside inn 432 22

Eileen 433 23
De dageraad 434 24
Julinacht 435 25

Fragment 436 26
Zomernacht 437 27
Brieven der vrienden 438 28
Het doodsbericht 439 29
Rouwtijd 440 30
Tweespraak 441 31
De herschepping 442 32
Het verlaten huis 443 33
Het rotseiland 444 34
Avondhemel 445 35
Het vers 446 36
De schrijver 447 37

Het weerzien
Incantatie 449 39
Het bondgenootschap 450 40
Het weerzien 451 41
Studentenkamer 452 42
De dader 453 43
Verwachting 454 44

 

VIJF VUURSTENEN (1974)

 

Autochthoon 
Vernomen tijdens een onweer 471 9
Biografisch I 472 10
Biografisch II 473 11
De voorouders 474 12
Autogram 475 13
Winternacht (Biografisch III) 476 14
Het verlaat (Biografisch IV) 477 15
Het aards geluk 478 16
Melancholia 479 17
Standbeeld 480 18
Anno Domini 1972 481 19
Autochthoon 482 20
Dijkwacht 1973 483 21
Aanzegging 484 22
Lofvan het onkruid 485 23
Ziekenbezoek 486 24
Testamentair 487 25
Voltooiing 488 26
De nazaten 489 27
Maart 490 28
Liefdesverklaring 491 29

 

 

 

Voorjaar
Dank aan een ezel 493 32
Pasen 494 33
Rondeel 495 34
Fugatisch 496 35
De huisgodin 497 36
Vroeg op weg 498 37

Ballingschap tot het vers
Buitengaats 501 41
Eerste avond op Northrock 502 42
Briefkaart aan M. 503 43
Weerbericht uit Northrock 504 44
Atlantisch 505 45
De afgezant 506 46
In nevelen 507 47
De eenzame 508 48
In tekenen 509 49
Triomf 510 50
In rood en zwart 511 51
Jongensvriendschap 512 53
Thracische jongensdans 513 53
Morgenschemering 514 54
Zelfportret 515 55
Bij het ravijn 516 56
Alcyonisch 517 57

Een herfstavond
Het bericht 520 60
Een herfstavond 521 61

 

HET STERRESCHIP (1979)

 

Bij een donum natalicium 531 7       
De profundis 532 9
Onder Gorcum 533 10
Over de eerbied I 534 12     
Over de eerbied II 535 13     
Onvoorwaardelijk 536 14
Georgica 537 15
De grote stilte 538 16
Voor M. Vasalis 539 17
Dichterspreuken I 540 18   
Dichterspreuken II 541 19
Het schip 542 20
De afdaling 543 21
De eenling 544 22
Aetate sua LXX 545 23
Dageraad 546 24
Hooggebergte 547 25

Kinderportret 548 26
In memoriam 549 27
In Vlaanderen 550 28
Het hemels welkom 551 29
Nachtliedje 552 30
Juninacht 553 31
Zwaluwenliedje 554 32
Nikè 555 33
De bultenaar 556 34
Onvervreemdbaar 557 35
Het vliegend hert 558 36
De tijding 560 38
Archaïsche grafsteen 561 39
Het noodweer 562 40
Tekst op een rivierbaken 563 41
Onder vreemden 564 42
Genesis 565 43

Het sterreschip
Het Sterreschip 567 45

 

DOLEN EN DROMEN (1980)

Ik ben zomaar... 578 6       
Ik kom hem telkenmaal... 579-588 7-16

 

 

DE ZOMEN VAN HET LICHT (1983)

 

Grensgebied I 593 7

Eroos ter ere
Die weigert... 595 9
De oproep 596 10
Eroos ter ere 597 11
Musisch I 598 12
Musisch II 599 13     
Bij Plato's Phaedrus 600 14
Het Symposion 601 15
Het lied van Tereus 602 16
Griekse dageraad 603 17
Cvcladenvaart 604 18
Vergetelheid 605 19
Tweespraak 606 20
Anoniem 607 21
Ultima Thule 608 22
Brief van overzee 609 23
Herkenning 610 24
Voorjaarsmorgen 611 25

Tien ontmoetingen
Hier in mijn kamer 613 29
Bij een familieportret 614 30
Onverbroken 615 31
In memoriam Hans Bruggen, Benedictijn 616 32
Portret van Cornelia de Vogel 617 33
Anno 1982 I 618 34
Anno 1982 II 619 35
Vader en zoon 620 36
Het verstoorde wereldbeeld 622 38
Toen Holland antwoord gaf 623 39

 

Bij dag en nacht 
Nalatenschap 625 43
Bij dag en nacht 627-631 43-47
Het ploegschrift 633 49
Holland 634 50
Signalen 635 51
Ο?τιδαν?ς Ο?τις 636 52
Kwade dagen 637 53
Het distelzaad 638 54
Een loflied midden op straat 639 55
Het winteronweer 640 56
Winter onder Schellingwoude 641 57
Spoedopname 642 58
De profundis 643 59
Het volmaakte 644 60
Ontkomen 645 61
Poëta laureatus I 646 62
Poëta laureatus II 647 63

Een naam in schelpen
Na de vloed 649 67
Παρ? θινα θαλ?σσης 650 68
Van de brug af gezien 651 69
Twee mannen 652 70
Herfst aan de Schelde 654 72
Een naam in schelpen 656 74
In nevelen 658 76
Het afscheid 659 77
Grensgebied II 660 78

 

DE ADELAARSVARENS (1988)

 

Negen verzen van zonsopgang  
Er stond bij: vertaald uit het Frans 665 9
Wintermorgen in Ierland 666 10
De zwarte kat 667 11
Winterwende 668 12
Bruiloftsspel 669 13
Bergwereld 670 14
Het Schip De Noord 671 15
Gedicht gevonden in een lade 672 16
Het dochtertje van Jaïrus 673 17

De adelaarsvarens       
Een kind slaapt... 675 23
Steeds weer... 677 25
Langzaam opent zich... 678 26
Tot Sappho 679 27
Voor de balletmeester 680 28
Apollinisch 681 29
De grote zomer... 682 30
In droefenis 683 31
Aequinoctium 684 32
Het zeepaardje 685 33
Δ?ς μοι που στω 686 34
Voortekenen 687 35
Ierse nacht 689 37
De slachtlammeren 690 38
A fairy tale 692 40
De reiskameraad 694 42
Briefkaart aan M. 695 43

 

In nevelen
Rondeel 697 49
Vredesoptocht (Amsterdam, 21 november 1981)  698 50
Utrecht, Janskerkhof 698 50
Het beloofde land 699 51
De zestigste viering 700 53
Neen, niet de ouders... 702 54
Jongensvriendschap 703 55
Van de meester-beeldhouwer 704 56
Pelgrimstocht 705 57
Het wandtapijt... 706 58
De wijnkruik spreekt 707 59
Het signaal 708 60
De maaltijd 709 61

De toverwoorden
Het huis de `De Drie Abeelen' 712 66
De toverwoorden 713 67
Herfsttij. Het groen... 714 68
Confrontatie 715 69
Omzien in deernis 716 70
Bekentenis 717 71
Het meisje met de zwavelstokken 718 72
In memoriam 719 73
De beschermer 720 74
The child is the father of the man 721 75
Intocht 722 76
Ruysdael 724 78
In het voorbijgaan 725 89
Een grafschrift 726 80
De sidderaal 727 81
Rivierbaken 728 82
Café het Puttertje 729 83